IT-afdelingen zullen gaan verdwijnen

29 mei 2005

Het aantal IT-professionals zal de komende vijf jaar met 15 procent
dalen. Dat is althans de voorspelling van Gartner op een symposium in
Barcelona. Dat komt deels doordat het aantal interne
applicatieontwikkelaars door de opkomst van ‘service oriented
architectures’ de komende jaren sterk zal dalen, met wel 30 procent.Daarnaast zijn er verschuivingen te verwachten in het takenpakket van
de IT’er die repercussies voor de IT-afdeling zullen hebben. In 2010
zullen zes van de tien IT-ers een rol in de bedrijfsvoering hebben,
‘rond informatie, processen en relaties’. Bovendien zullen
IT-afdelingen blijven kampen met de trend tot uitbesteding.
IT-afdelingen van middelgrote en grote bedrijven zullen als gevolg van
die ontwikkelingen in 2010 ten minste eenderde zijn gekrompen ten
opzichte van 2000. Dat betekent niet dat er geen IT’ers meer werkzaam
zullen zijn binnen organisaties, maar dat ze op andere wijzen zullen
worden aangestuurd. De ontwikkelingen die op dit moment te constateren
zijn, namelijk een grotere integratie van informatie, processen en
transacties leidt ertoe dat IT-problematieken op de werkvloer van de
eindgebruiker zullen worden opgelost. Grote nadruk dient er echter wel
op te worden gelegd dat dit enkel kan gebeuren indien de beleidsvorming
en kaders van hardware- en software-architecturen onmiskenbaar zijn
gedefinieerd. Zo niet, dan kan deze ontwikkeling funeste gevolgen
hebben voor de informatievoorziening.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.