Tag Archives: GBA

En het gaat weer mis: Basisadministratie, organisatie en IT

5 juli 2010

De invoering en ingebruikname van het nieuwe systeem voor Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens loopt niet vlot. Veel gemeenten stuiten op IT-problemen. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het onderzoek brengt de stand van zaken in kaart van de invoering van het systeem onder de Nederlandse gemeenten. Vanaf januari 2010 zijn gemeenten wettelijk verplicht de Basisregistratie Personen te gebruiken bij het uitvoeren van publiekrechtelijke taken. Ze moeten dan gebruik maken van actuele persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA), meldt het ministerie. Bij die verplichte invoering, waarvan de deadline (dus) niet door alle partijen is gehaald, stuiten gemeenten op organisatorische en technische problemen. Van de 240 gemeenten die zich in de eerste vier fasen van de invoering bevinden, noemden 181 respondenten in totaal 296 knelpunten. Op IT/technisch gebied worden in totaal 112 problemen opgesomd door de gemeenten. Daarmee staan technische problemen op een tweede plek, achter organisatorische problemen, die 137 keer genoemd worden.

Continue reading

Share This: