Tag Archives: Datavernietiging

Backups voor archivering ?

backupHet is afgezaagd, maar laten we er toch nog maar een keer op terugkopmen. Uit onderzoeken blijkt nog steeds dat veel ondernemingen hun gegevens eindeloos lang opslaan en geen grip hebben op het beheer van die gegevens, met alle risico’s van dien.

Hoewel 87 procent van de Nederlandse ondernemingen aangeeft het belang van procedures voor gegevensretentie in te zien, beschikt slechts de helft over zo’n procedure. De andere helft geeft aan de eigen richtlijnen niet of niet altijd op te volgen. Daardoor krijgen deze bedrijven te maken met een ongebreidelde groei van de hoeveelheid opgeslagen documenten, onhoudbare back-uptijden, een verhoogd risico op rechtszaken en dure en inefficiënte ontsluiting.

In veel bedrijven is het nog gebruikelijk alles voor altijd te bewaren. De hoeveelheid gegevens groeit echter exponentieel, dus alles bewaren kost heel veel opslagruimte en stelt grote eisen aan de beschikbare IT-resources. Bedrijven zijn veel meer tijd en geld kwijt aan de negatieve gevolgen van slecht gegevensbeheer en ondermaatse gegevensontsluiting dan aan de maatregelen die ze op dit gebied zouden kunnen nemen.

Continue reading

Share This:

Dataverlies aan de orde van de dag

Kritiek gegevensverlies komt steeds vaker voor: het aantal spoedgevallen steeg in een jaar tijd met 21 procent, concludeert gegevensherstelspecialist Attingo uit zijn interne opdrachtstatistieken. Vooral RAID-systemen en virtualisatie zouden tot incidenten leiden.

Dataverlies
Opvallend vaak wordt in het weekend of op feestdagen een beroep gedaan op de ‘recovery service’. Dat is volgens Attingo geen toeval: om de dagelijke werkzaamheden niet te verstoren voeren IT-afdelingen wijzigingen in hun IT-infrastructuur doorgaans tijdens rustige perioden door. Maar wijzigingen zijn blijkbaar ook een belangrijke bron van datadrama’s.

Attingo claimt gegevens van de gecrashte servers of RAID-systemen in 92 procent van de gevallen te kunnen terughalen. In minder dan 1 procent van de gevallen is RAID-gegevensherstel vanwege onherstelbare schade aan de defecte vaste schijf niet mogelijk. In de resterende 7 procent van de gevallen zijn voorafgaande ‘eigen’ pogingen oorzaak van definitief verlies van gegevens, stelt Attingo. Om zo veel mogelijk merken en typen RAID-controllers te kunnen simuleren, past het bedrijf doorlopend reversed engineering toe op de originele controllersoftware.

Continue reading

Share This:

Bean en vernietiging

De woorden schieten hier te kort. Kijk in onderstaande video hoe Mr. Bean vernietiging van cultureel erfgoed een wat andere inhoud geeft….

Share This:

Het recht om vergeten te worden

17 juni 2010

De problemen die ontstaan door het hacken en lekken van databases kunnen opgelost worden door data geleidelijk te wissen. Deze ‘vervaging’ van informatie is technisch niet eens zo moeilijk. Dat stelt ingenieur Harold van Heerde, die is gepromoveerd op zijn proefschrift ‘Privacy: tijdig vervagen van gevoelige gegevens‘. Het is te vergelijken met voetafdrukken op een strand; na verloop van tijd zijn minder details terug te vinden. Voor gebruikersgegevens betekent dat dat eerst de meest specifieke data wordt gewist. ‘Eerst je adres, dan alleen je straat, de wijk, de stad en dan het land’, legt Van Heerde uit. Zo’n vervaging van gegevens kan identiteitsfraude tegengaan en reputatieschade beperken. Het belang van de gebruiker dient dan wel de overhand te krijgen bij het bewaren van gegevens. ‘Ik ga er daarbij vanuit dat oude data sowieso minder waard is dan nieuwe data. Bedrijven moeten alleen nog minder bang zijn om oude gegevens te wissen’. Veel data wordt bewaard met de gedachte dat het nog bruikbaar kan zijn, en dus wel waarde heeft. Van Heerde stelt dat bedrijven en organisaties een balans moeten zien te vinden tussen het waardeverlies van te wissen data versus de impact van dataverlies op de gebruiker. ‘Daar probeer ik met mijn proefschrift een aanzet toe te geven’.

Continue reading

Share This: