Dataverlies aan de orde van de dag

Kritiek gegevensverlies komt steeds vaker voor: het aantal spoedgevallen steeg in een jaar tijd met 21 procent, concludeert gegevensherstelspecialist Attingo uit zijn interne opdrachtstatistieken. Vooral RAID-systemen en virtualisatie zouden tot incidenten leiden.

Dataverlies
Opvallend vaak wordt in het weekend of op feestdagen een beroep gedaan op de ‘recovery service’. Dat is volgens Attingo geen toeval: om de dagelijke werkzaamheden niet te verstoren voeren IT-afdelingen wijzigingen in hun IT-infrastructuur doorgaans tijdens rustige perioden door. Maar wijzigingen zijn blijkbaar ook een belangrijke bron van datadrama’s.

Attingo claimt gegevens van de gecrashte servers of RAID-systemen in 92 procent van de gevallen te kunnen terughalen. In minder dan 1 procent van de gevallen is RAID-gegevensherstel vanwege onherstelbare schade aan de defecte vaste schijf niet mogelijk. In de resterende 7 procent van de gevallen zijn voorafgaande ‘eigen’ pogingen oorzaak van definitief verlies van gegevens, stelt Attingo. Om zo veel mogelijk merken en typen RAID-controllers te kunnen simuleren, past het bedrijf doorlopend reversed engineering toe op de originele controllersoftware.

Ondanks de technologische vooruitgang in de betrouwbaarheid van magnetische opslagmedia, blijft het verlies van data stijgen, waardoor data recovery meer dan ooit belangrijk is geworden.

Laten we eens wat samenvattende gegevens verstrekken over dataverlies. Er zijn drie ontwikkelingen, die tot deze verhoging van dataverlies leiden.

1. Meer gegevens worden opgeslagen in ‘kleinere ruimtes’. Vandaag de dag slaan de harde schijven 500 keer meer gegevens op dan er werd opgeslagen op de harde schijven van een decennium geleden. Vergroting van de opslagcapaciteit versterkt het effect van dataverlies en maakt de mechanische precisie van de harde schijf kritieker;

2. Gegevens zijn meer opdracht- en tijdsafhankelijk geworden. Gebruikers slaan tegenwoordig elektronisch meer informatie op dan ooit tevoren. Het verlies van opdracht kritieke gegevens kan een wankelend en soms zelfs een vernietigend effect hebben op de financiële-, wettelijke- en productiviteitsvertakkingen van zowel ondernemingen als thuisgebruikers.

3. Backup tools en technieken zijn niet 100% betrouwbaar. De meeste computer gebruikers vertrouwen op hun backups als vangnet in het geval van het verlies van data (geadviseerd in de praktijk). Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de klanten die met dataverlies te maken hadden, toch regelmatig backups van hun gegevens hadden gemaakt. Backups veronderstellen dat hardware en opslagmedia werkend zijn; dat de gegevens niet beschadigd zijn en dat uw recente backup goed genoeg is voor een volledig herstel. In werkelijkheid zullen hardware en software falen en backups bevatten niet altijd voldoende en recente data.

RAID_5_DEGRADEDDe belangrijkste oorzaken van dataverlies:

1. Hardware of Systeem Storingen (44 % van al het dataverlies). Een head crash van de harddisk is de meest voorkomende vorm van een fout die zich voordoet in de harddisk. Meer dan 44% van de fouten ontstaan als gevolg van hardware fouten in de harddisk. De head van de harddisk is het meest delicate onderdeel. De harddisk platter draait namelijk in 1 seconde 150 keer rond en de head beweegt boven deze platter met alleen een submicro afstand ertussen. Iedere verstoring kan dus een head crash veroorzaken die leidt tot een kapotte harddisk. Zelfs stofdeeltjes die tussen de platter en de head komen, kunnen ernstige beschadigingen aan de head geven waardoor de harddisk ontoegankelijk wordt.

2. Menselijke Fouten (32 % van al het dataverlies). Een andere belangrijke bedreiging, voor de integriteit van de gegevens, is het risico van mensen. Dit soort schade ontstaat in twee vormen: opzettelijke en onopzettelijke. Individuen of groepen kunnen opzettelijke schade toebrengen, met kwaadwillendheid als het einddoel. De beste verdediging tegen deze vorm van bedreiging is een zeer agressief beveiligingsprogramma dat ook adequate scheiding van gegevens omvat en alleen toegang verleend op noodzakelijke basis. Voor medewerkers die toegang hebben tot en wijzigen van gevoelige gegevens, is training vaak de beste preventieve maatregel tegen onbedoelde verliezen.

3. Software Corruptie (14 % van al het dataverlies). Er zijn momenten dat data verlies optreedt ten gevolge van een softwarestoring. Software, waarmee we werken, die niet naar behoren functioneert doordat de programma’s ‘bevriezen’ en we niet in staat zijn de gegevens op te slaan waardoor de gegevens verloren gaan. Soms kan sommige software ook het besturingssysteem corrupt maken wat eveneens leidt tot verlies van de data. Data recovery software kan dan helpen bij het terughalen en herstellen van verloren gegane gegevens.

4. Computer Virussen (7 % van al het dataverlies). Virussen kunnen ook de oorzaak zijn van een besturingssysteem fout. Sommige virussen komen samen met een ander programma of via het internet binnen op onze harde schijf. Deze virussen krijgen zichzelf geladen in het besturingssysteem, waardoor het systeembestand corrupt wordt en we dus terecht komen in een dataverlies situatie.

5. Natuurrampen (3 % van al het dataverlies). Natuurrampen zoals een aardbeving, overstroming, brand en bliksem zijn de andere manieren waarop we verlies van data ondervinden. Overstromingen bijvoorbeeld veroorzaken grote schade aan de harde schijf, omdat een grote hoeveelheid vocht het roestproces versnelt en zodoende schade brengt aan het elektronische circuitboard. Professionele Data Recovery Service bedrijven zijn echter in staat om gegevens te herstellen bij alle types en elke situatie van dataverlies.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.