Tag Archives: Cookies

Cookiewet van kracht

Bijna geen enkele Nederlandse site voldoet aan de cookiewet, die sinds vandaag van kracht is. De cookiewet gebiedt dat sites bezoekers expliciete toestemming vragen voor het zetten van tracking cookies. Ook moet er duidelijke informatie worden verstrekt wat voor soort cookies waarom nodig zijn.

Dat men nu nog niet voldoet, betekent niet dat men de regels naast zich neerlegt, want de meesten zijn er naar eigen zeggen wel ‘volop mee bezig’. Dat geldt ironisch overigens ook voor veel overheidssites en sites van diverse politieke partijen die vóór de cookiewet zijn. Dat is, vriendelijk gezegd, schandalig.

Continue reading

Share This:

Verhandelen van profielinformatie ?

21 oktober 2010

In de VS en Engeland zijn verschillende bedrijven die zich specifiek richten op handel in persoonlijke profielen en data op IP-nummer. Die data wordt onder andere verzameld met cookies. Maar ook in Nederland wordt er nu een bedrijf opgezet dat in cookies gaat handelen. De klandizie gaat bestaan uit adverteerders en mediabureaus. Zij regelen de advertentie-inkoop van adverteerders, en willen die willen hun reclame zo gericht mogelijk aanbieden. Dat wordt ook wel ‘targeting’ genoemd. In reclamevakblad Adformatie lieten enkele mediabureaus weten ook zelf bezig te zijn met het opzetten van een ‘targeting’-database. Het bedrijf dat gaat handelen in cookies wordt opgezet door Johan van Mil. ‘Ik wil er nog niets over zeggen’, stelt die. ‘Over een paar weken wil ik het bedrijf pas lanceren als we klaar zijn met testen’. Van Mil was in het verleden eigenaar van Mailmedia, het ‘grootste geprofileerde e-mail en sms-bestand van Nederland’. Dat werd begin 2009 verkocht aan Online Marketing Group (OMG). De partners in de reclamemarkt met wie Van Mil test noemen het nieuwe bedrijf voolopig ‘Cookiemonster’. Dat is een knipoog naar de privacybezwaren die worden opgeworpen tegen het verzamelen van surfdata via cookies en de daaruit volgende handel. Van Mil: ‘Dat wordt niet de definitieve naam’.

Continue reading

Share This:

Cookies blijven gemoederen verhitten

1 juli 2010

Websites hoeven niet ‘ondubbelzinnig’ toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies, blijkt uit een aangepast wetsvoorstel. Het ministerie komt daarmee na forse kritiek de sector tegemoet. In het nieuwe – nog niet gepubliceerde – conceptwetsvoorstel is het woord ‘ondubbelzinnig’ verwijderd, zei Roman Volf, beleidsadviseur van Economische Zaken, vorige week op een seminar over ‘behavioral targeting’ in Den Haag, waar advocatenkantoor SOLV op zijn weblog verslag van doet. De regeling omtrent cookies is onderdeel van de voorgestelde wijziging van de Telecommunicatiewet, die medio 2011 in werking moet treden. De internetbranche had kritiek op deze woordkeuze. Het woord 'ondubbelzinnig', scherper geformuleerd dan de Europese richtlijn voorschrijft, duidt erop dat de wet geen mogelijkheid toelaat voor standaard toestemming geven via de browserinstellingen. Bedrijven die geld verdienen met online advertenties, en het profileren van internetgebruikers, zagen de gebruiksonvriendelijke pop-ups al voor zich.


Continue reading

Share This:

Europese privacybeschermer stelt strengere regels voor

25 maart 2010

Browsers moeten cookies default blokkeren, vindt de Europese privacytoezichthouder EDPS. Het wordt gebruikers nu veel te lastig gemaakt om cookies te weigeren. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) adviseert de Europese Commissie om browsermakers bij wet te verplichten om cookies standaard uit te zetten. Gebruikers die een browser voor het eerst installeren of updaten moeten een privacywizard krijgen met een keuze voor of tegen cookies. In november 2009 ontstond ophef over privacyrichtlijnen van de Europese Commissie, die sites verplicht consumenten vooraf expliciet toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Aanvankelijk werd het toestemming vragen geïnterpreteerd als de verantwoordelijkheid van de sites, maar later werd geclaimd dat het al dan niet blokkeren van cookies een browserinstelling is, en niet de verantwoordelijkheid van de website, wat de facto niks verandert aan de huidige cookieregels.

Continue reading

Share This: