Tag Archives: Communicatietechnologie

Informatiegedreven?

Mijn nieuwe column in IP. Vakblad voor Informatieprofessionals, 2015, nr. 6, p. 27.
 
“In januari voerde de Technische Universiteit Twente een onderzoek uit naar de wijze waarop de Amsterdamse burgers het liefst zouden communiceren met hun gemeente. Uit dat onderzoek bleek dat (ook de Internet-vaardige) burgers gebruik wensen te maken van kanalen waar persoonlijk contact domineert. De balie wordt het meest genoemd als communicatiekanaal (36%), gevolgd door de website (28%) en de telefoon (26%). Mobiele communicatiekanalen worden vrijwel niet gebruikt. De onderzoekers constateren dat er geen enkele aanleiding is om aan te nemen dat burgers de komende jaren massaal op het digitale communicatiekanaal zullen overstappen.

De overheid wil graag digitale dienstverlening: het verbetert de relatie met de burgers en de efficiëntie voor beide partij­en verbetert aanzienlijk. Tenminste: dat denkt ‘men’. Digitale Overheid 2017 is geba­seerd op deze verwachting. Het Amsterdamse onderzoek is dan ook geen goed nieuws voor de ambiti­euze bedenksels van de instigator van dit mega-project, onze minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk”.
 
Lees meer op mijn blog Bevlogen Bespiegelingen

Share This:

Een toekomstbeeld van AT&T uit 1961

Deze vermakelijke film laat het toekomstbeeld zien dat AT&T in 1961 wilde schetsen, gericht op communicatie. Het liep in werkelijkheid allemaal wat anders, maar gebaseerd op de technologie van die tijd was het een aardige gok. 
 

Share This:

Claude Shannon: father of electronic communication

Claude Shannon wordt beschouwd als een van de ‘founding fathers’ van de elektronische communicatie en heeft derhalve een grote bijdrage geleverd aan de Digitale Revolutie. Deze (ongeveer een half uur durende documentaire uit 2002) onderzoekt zijn leven en zijn invloed op de technologische ontwikkelingen door interviews met vrienden en collega’s en geeft door documentaire materiaal een interessante blik in zijn werk. Voor Shannon zie ook hier.

 

Share This: