Congres De informatiemaatschappij van 2023

De informatiemaatschappij van 2023. Van Apocalyps tot Nirwana
Op 2 oktober 2013 organiseert het Lectoraat Digital Archiving & Compliance van de Hogeschool van Amsterdam een congres over de informatiemaatschappij in 2023.

Plaats:
Theater van ‘t Woord, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokkade 143.

Tijd:
09.00 u. – 18.00 u.

Thema
Een blik vooruit met visionairs die een stap verder zijn en inspiratie bieden voor de toekomst. Het Lectoraat Digital Archiving & Compliance kijkt voorbij de hype en trends en biedt kennis, eye openers en adviezen voor (digitale) archivarissen, informatieprofessionals, IT managers, Compliance Officers en iedereen die nadenkt over en bezig is met informatie en informatiemanagement.

De voortgaande digitalisering van de maatschappij heeft niet alleen invloed op de manier waarop met informatie wordt omgegaan en waarop informatie wordt gezocht en gevonden, maar heeft ook effecten op de bewijsplicht en de rechtmatigheid van handelen van zowel individuen als organisaties. Informatie is cruciaal. Informatietechnologie is een ‘commodity’. De exponentiële groei van de informatiemassa maakt duidelijk dat beheersing van informatiebronnen, informatiekanalen en informatietechnologie essentieel is. Hierbij is de informatiewaardeketen belangrijk: deze keten waarborgt de vier dimensies van informatie (kwaliteit, context, relevantie en voortbestaan), waardoor een reconstructie van acties, transacties, producten, beleid en processen mogelijk is in de tijd. Hoe manifesteert dit alles zich in 2023 ?

Waarom deelnemen ?
‘De informatiemaatschappij van 2023′ is hét toonaangevende congres dit jaar over de nabije toekomst van de informatiemaatschappij en over de impact van informatietechnologie en informatietrends op de maatschappij. De sprekers zijn vooraanstaande wetenschappers, marktstrategen, software evangelists en visionairs, die de bezoekers een doorkijkje geven in de onomkeerbare trends van vandaag de dag, die hun uitwerking zullen gaan hebben op de informatiemaatschappij van het eerstkomende decennium.

Wat wordt besproken ?
Michiel Schwarz, cultureel adviseur en mede-grondlegger van het ‘Sustainisme’, vertelt over het nieuwe culturele tijdperk van het ‘sustainisme’, waarin duurzame creativiteit een nieuw cultureel klimaat schept op het snijvlak van cultuur, media, technologie en maatschappelijke trends. Lokke Moerel, hoofd van de informatiebeveiligings- en privacypraktijk van De Brauw, Blackstone Westbroek Advocaten en hoogleraar Global ICT Law gaat in op de juridische aspecten van privacy en beveiliging en de onomkeerbare trends daarin. Theo Huibers, hoogleraar Information Retrieval aan de Universiteit Twente en oprichter en managing partner van het strategische adviesbureau Thaesis, neemt ons mee in de digitale wereld van 2023 en de strategische keuzen die nu gemaakt moeten worden om klaar te zijn voor het komende decennium. Wes Wierda, lector Media Business aan InHolland, muziekeconoom en –uitgever, gaat in op de business modellen die de media-industrie in 2023 zal hebben ontwikkeld om intellectueel eigendom te gelde te maken. Menno Thijssen, entrepreneur en incubator, gaat in op de ontwikkeling van ‘educational publishing’ en de uitdagende, mobiele, apps-gerichte, flexibele leerplatformen, die een grote uitdaging vormen voor de gevestigde onderwijsinstellingen. Eric Sieverts, oud-docent van de HvA, zal ingaan op de intrigerende wereld van zoeken en vinden in 2023 en zal op zijn bekende, onnavolgbare wijze zijn enthousiasme (en zijn aarzelingen) voor het komende decennium verkondigen. Het congres wordt afgesloten met een debat, waarin de kernvraag is of de informatiemaatschappij in 2023 als een Apocalyps of als een Nirwana moet worden beschouwd.

Congresboek
Op het congres wordt tevens het boek gepresenteerd dat de aanleiding vormde voor het organiseren van dit congres. In het boek, met eveneens als titel: ‘De informatiemaatschappij van 2023′, zijn vijftien verhalen opgenomen over de informatiemaatschappij van 2023. De verhalen zijn door experts uit verschillende disciplines geschreven en brengen beredeneerd en verantwoord de mogelijke ontwikkelingen in beeld. De bijdragen bevatten wetenschappelijk verantwoorde papers, essays, persoonlijke ontboezemingen en visionaire bespiegelingen. Het geheel vormt een veelkleurig palet aan visies, dat veel stof tot nadenken geeft. Voor de congresdeelnemers ligt een exemplaar klaar. Het boek zal na het congres door studenten tot een interactieve iPadpublicatie worden verder ontwikkeld. Deze publicatie zal ook aan de deelnemers aan het congres ter beschikking worden gesteld.

Voorlopig programma
9.00 u. Ontvangst en registratie.
9.30 u. Welkomstwoord door dr. Geert-Jan van Bussel en Hans van Velzen, directeur OBA.
9.45 u. Opening door prof.mr. Huib de Jong, Rector Hogeschool van Amsterdam.
10.00 u. ‘Sustainism: de toekomst is er al’, dr. Michiel Schwarz.
10.45 u. Koffie- en theepauze.
11.00 u. ‘Global IT en Privacy in 2023′, prof. dr. Lokke Moerel.
11.45 u. ‘Educational Publishing, entrepreneurs en de informatiemaatschappij’, drs. Menno M. Thijssen.
12.30 u. Lunch.
13.30 u. ‘De ‘look & feel’ van informatie en informatietechnologie in 2023′, prof. dr. Theo Huibers.
14.15 u. ‘Media business models, informatie en technologie in 2023′, dr. Wes Wierda.
15.00 u. Koffie- en theepauze.
15.15 u. ‘Wij zullen vinden’, dr. Eric Sieverts.
16.00 u. Debat: De informatiemaatschappij tussen Apocalyps en Nirwana. Deelnemers prof. dr. Charles Jeurgens, Ir. Dirk Houtgraaf, Dr. Hans Henseler, prof. dr. Edith Hooge, dr Riemer Knoop en Ir. Hans Timmerman.
16.45 u. Afsluiting door dr. G.J. van Bussel.
17.00 u. Afsluitende borrel.

Inschrijven:
De kaarten voor het congres kosten €195,- inclusief koffie, thee, lunch, het congresboek en (later) ook de iPadpublicatie. Tot 30 september kunt u zich hier inschrijven.

Studenten betalen €12,50. Leden van de beroepsverenigingen KVAN, SOD, NVBA, AIN en KNVI, docenten van de HvA en de UvA en leden van de geassocieerde kenniskring van het lectoraat krijgen een korting en kunnen zich hier inschrijven.

De Openbare Bibliotheek Amsterdam is vanuit heel Nederland zowel met openbaar vervoer als met audto eenvoudig te bereiken. Voor een routebeschrijving klik hier.

Met dit congres geeft het lectoraat Digital Archiving & Compliance het startsein van jaarlijks terugkerende congressen. Dit eerste Digital Archiving & Compliance Congres doet dat met een blik op de toekomst. Het congres in 2014 (op woensdag 1 oktober) zal een internationaal karakter hebben en gewijd zijn aan ‘Cloud Archiving’.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.