Korte inleiding in Public Key Cryptography

We laten hieronder een kort verhelderend filmpje volgen over hoe encryptie met een publieke sleutel werkt. Voor het behoud van privacy is werken met public key cryptograhy een hele goede manier; toch zijn er maar weinig mensen die er gebruik van maken. Het is immers moeilijk. Maar is het dat echt ? Het onderstaande filmpje laat zien dat het allemaal wel meevalt en dat het zelfs erg handig is.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.