Gang naar Europese Hof voor vingerafdruk

De Raad van State besloot gisteren dat het een prejudicieel advies wil hebben van het Europese Hof van Justitie voordat het oordeelt over diverse juridische procedures die door burgers en organisaties zijn aangespannen tegen de Staat en enkele gemeentelijke overheden.

Deze zaken zijn aangespannen vanwege het verplicht moeten afgeven van vingerafdrukken bij de aanvraag van een paspoort, het opslaan en verwerken van de vingerafdrukken en de mogelijkheid dat die vingerafdrukken (later) worden gebruikt voor andere doeleinden dan alleen de paspoortaanvraag. Die procedures zijn nu opgeschort totdat de Raad van State het prejudicieel advies binnen heeft. Dat betekent in de praktijk zeker een jaar vertraging. We hebben op deze site al regelmatig bericht over de vingerafdrukken in het paspoort. Zie hier, hier en hier.

De Raad van State wil van het Europees Hof van Justitie weten of de Verordening van de Europese Unie, waarin het opnemen van biometrische persoonsgegeven in het paspoort is geregeld, strookt met de inhoud van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Handvest van de grondrechten. Daarnaast wil de Raad weten of de Europese Verordening en de Privacyrichtlijn verplichten dat lidstaten wettelijk moeten regelen dat de vingerafdrukken niet voor andere doeleinden dan paspoortafgifte gebruikt mogen worden.

De Raad van State gaf in een tussenvonnis vorige maand de klagende Amsterdamse Myrthe Roest nog ongelijk in haar gewetensbezwaar bij de afgifte van vingerafdrukken voor een paspoort. De Raad oordeelde dat ambtenaren geen paspoort mogen uitgeven zonder digitale vingerafdrukken op de chip, omdat dit Europees zo is geregeld. ‘Het afgeven van een paspoort zonder vingerafdrukken zou betekenen dat de Europese regels buiten toepassing moeten worden gelaten. Dat kan alleen als er ernstige twijfel bestaat of die regels in overeenstemming zijn met het recht op privacy. Naar het voorlopig oordeel van de Raad van State bestaat er onvoldoende grond voor die ernstige twijfel’, schreef de hoogste bestuursrechter.

De minister van Binnenlandse Zaken Spies zegde in juni overigens toe naar de Europese Commissie te gaan om de noodzaak van de opslag van vingerafdrukken van Nederlandse burgers op een chip in het paspoort aan de orde te stellen. Dat doet zij op verzoek van de Tweede Kamer. Die ondersteuneden een motie van PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen, waarin de minister om die gang naar Brussel wordt gevraagd.

Vandaag nam het Kabinet het besluit voortaan de ID-kaart niet meer te beschouwen als reisdocument, waardoor het niet meer onder de Europese Verordening valt. Daardoor hoeven voor de ID-kaart geen vingerafdrukken meer worden afgenomen. Deze beslissing was anderhalf jaar geleden al aangekondigd door toenmalig minister Donner, tegenwoordig vice-voorzitter van de Raad van State. Ook worden paspoorten en ID-kaarten 10 jaar geldig.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.