CBP kritisch over privaat EPD

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) is bezorgd over de ontwikkelingen rond het Landelijk Schakelpunt (LSP) dat het hart van het oude EPD vormde en dat nu door de zorgsector op het punt staat te worden hergebruikt. Dat dient om de bijna vijftig regionale medische databases te ontsluiten. Omtzigt heeft via een interpellatie een spoeddebat aangevraagd bij minister Schippers. In zijn interpellatie vraagt Omtzigt of het CBP wel bij de gesprekken is betrokken tussen het Nederlands ICT Instituut voor de Zorg (Nictiz) en de zorgsector. Omtzigt wil garanties over de bescherming van de persoonlijke medische gegevens van de acht miljoen patiënten die zijn geregistreerd in medische databanken.

Het CBP stelt dat het contact heeft met Nictiz hierover, maar wil verder niet vooruitlopen op de status ervan en de vorderingen daarin. Nictiz en de zorgsector hebben van minister Schippers tot uiterlijk 11 juli de tijd gekregen om eruit te komen.

Probleem is dan wel dat de Tweede Kamer op dat moment op zomerreces is en mogelijk dus pas bij terugkeer in september met een private EPD wordt geconfronteerd. ‘Heeft de Kamer, wanneer zij terug komt van reces op 5 september nog reëel instemmingsrecht of wordt zij dan voor voldongen feiten geplaatst ?, vraagt Omtzigt nu aan de minister.

Het CBP heeft nog niet ingestemd met de plannen, laat het CBP weten. Ook laat zij weten dat de privacywaakhond de eerder genoemde vijftig losstaande medische databases en nieuwe particuliere initiatieven tot dergelijke opslag nog goed moet bekijken. Ze ‘staan hoog op het lijstje’ om nader te toetsen op het voldoen aan de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

Ook daarover bestaan twijfels. Een onderoek van Nictiz laat zien dat een groot deel van die databases de laagste vorm van authenticatie hebben. De werkelijke identiteit van inloggers is niet goed beschermd. Het CBP heeft daarover twee jaar geleden al aan de bel getrokken. Nu de medische gegevens van de patiënten ook aan elkaar worden gekoppeld door gebruik van het burgerservicenummer (BSN), ontstaan er nieuwe knelpunten.

Omtzigt wil daarnaast dat minister Schippers garanties geeft dat patiënten toestemming moeten geven voor opname in het nieuwe systeem. Doet moet gebeuren ook als zij al zijn opgenomen in de oorspronkelijke opzet van het EPD. Eerder heeft de Tweede Kamer daar al een motie over aangenomen. Verder mogen de gegevens alleen toegankelijk zijn voor zorgverleners, en niet voor derden zoals zorgverzekeraars.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.