Nieuw DNS-systeem op P2P

3 december 2010

Peter Sunde, een van de oprichters van The Pirate Bay, wil een ander DNS-systeem creëren als alternatief voor ICANN. In een twitterbericht maakte Peter Sunde op 28 november zijn plannen bekend. ‘Hello all #isp of the world. We’re going to add a new competing root-server since we’re tired of #ICANN. Please contact me to help’. De vraag was op dat moment hoe serieus zijn plannen waren, maar inmiddels lijkt er voldoende interesse te zijn getoond om de plannen verder uit te werken. Het plan van Sunde is een direct gevolg van het overnemen van plm. 80 domeinnamen door de Amerikaanse autoriteiten. Hieruit blijkt volgens Sunde de macht die de Amerikaanse regering heeft over de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) die onder andere domeinnamen toewijst en IP-nummers distribueert. Als alternatief voor deze root-server, die aan de basis staat van het internet, stelt Sunde nu een gedecentraliseerde peer-to-peer DNS-systeem voor. Het DNS-systeem is op dit moment gecentraliseerd en in beheer bij de ICANN en is het telefoonsysteem voor het internet. Het Domain Name System (DNS) zorgt ervoor dat adressen gekoppeld kunnen worden aan een een IP-adres. Zo fungeert het systeem als een modern schakelbord.

Zolang deze root gecentraliseerd is, bestaat altijd de mogelijkheid dat een overheid zich er mee kan bemoeien, en dit is een bedreiging voor een vrij internet, stelt Sunde. Als er een nieuwe, alternatieve root wordt gecreëerd, op basis van p2p-technologie, wordt het lastig voor overheden om hun controle uit te oefenen op het DNS. Inmiddels is er een blog voor het nog te maken P2P-DNS. Daar meldt Sunde dat ‘By using existing technology for de-centralisation together with already having a crew with skilled programmers, communicators and network specialists, an alternative system is not far away. We’re not going to re-invent the wheel, we’re going to build on existing technology as much as possible’. Op wiki van het project wordt de bedoeling uitgelegd. Daaruit blijkt dat er al gewerkt wordt aan een alpha en een beta. De makers wijzen erop dat hiermee het initiële, gedecentraliseerde systeem dat ten grondslag lag aan het internet opnieuw leven wordt ingeblazen. Het systeem werkt alleen met .p2p top level domeinen (TLD’s), andere TLD’s, zoals .nl en .com, worden afgehandeld door de default DNS-server. Een compleet gedecentraliseerd internet is een verleidelijk idee stelt Digitizor, maar niet zonder gevaren. Vooral het (gebrek aan) vertrouwen in de dienst kan problemen opleveren. ‘With the current setup, we are putting our trust in the DNS servers like OpenDNS, Google DNS etc. to point us to the right direction when we want to access a website. With the scheme that P2P-DNS is proposing, we will have to rely on others in the network to direct us. It is one thing to trust OpenDNS, Google etc. but completely another thing to do the same with a random computer. Such a system is also harder to secure and tends to be slower’.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.