Hoe groot is de cloudmarkt ?

5 oktober 2010

Schattingen over de grootte van de markt voor ‘the cloud’ volgen elkaar op, en, zoals misschien wel als te verwachten, lijkt geen van deze inschattingen op elkaar. Cijfers van IDC stellen dat SaaS-opbrengsten vijf keer sneller zullen groeien dan de mark voor traditionele softwarepakketten. Een statistiek die weinig betekent als de omzet van traditionele softwarepakketten stabiel is (wat deze grotendeels is). Joe McKendrick extrapoleerde IDC’s nummers op ZD Net en concludeerde dat binnenkort, een derde van alle software zal worden geleverd via cloud. Dit lijkt in tegenspraak met Gartner-cijfers van een maand eerder. In de zomer bracht Gartner een rapport uit waarin staat dat ‘software as a service’ (SaaS) een rol zal spelen in de toekomst van IT, maar niet de dominante toekomst die eerst werd gedacht. In hetzelfde rapport merkt Gartner op dat sommige van de slechte gewoonten van de traditionele softwaremarkt, zoals shelfware, als gevolg van de wens om hogere kortingen te krijgen door het sluiten van enterprise licentie-overeenkomsten, ook in de cloudmarkt beginnen op te treden. In een persbericht voorpspelde Gartner dat de SaaS-markt 8,8 miljard dollar zal bereiken in 2010, terwijl IDC spreekt over 13,1 miljard.

Een verklaring is dat IDC met name een grote groei verwacht in SaaS-managementsoftware. De reden hiervoor is dat moderne netwerktechnologie klaar is voor SaaS-geleverde functionaliteit zoals ‘remote monitoring’ en ‘remote configuration management’. Dit is belangrijk omdat de markt voor ‘managementsoftware’ al jaren groter is dan de markt voor ‘applicatiesoftware’. Ongeveer tien jaar geleden overtroffen de kosten van IT-managementsoftware de kosten van IT-toepassingen. Er is dus een goede reden waarom iedereen zo enthousiast is over cloud computing. Terug naar de verwachte groei. Als SaaS-opbrengsten inderdaad binnen een paar jaar traditionele software overtreffen, is dat dan schokkend? Niet echt, want Saas-kosten zijn nauwelijks vergelijkbaar met traditionele softwarevergoedingen. SaaSkosten zijn inclusief hosting (hardware), netwerk, back-up, nieuwe releases, ondersteuning, change management, etc. De softwarelicentiekosten bedragen vaak maar 10 tot 20 procent van het totaal. Idealiter moeten we SaaS-kosten vergelijken met de Total cost of ownership van applicaties. Kijkend naar de totale markt voor clouddiensten toont het verbazingwekkende van de verschillen in voorspellingen. Binnen een dag van elkaar schatte Gartner de cloudmarkt op 148 miljard dollar in 2014, terwijl IDC twee dagen eerder slechts kwam tot 55 miljard dollar in 2014. John Treadway geeft het waarom daarvan aan in dit artikel. Hij wijst onder andere op het feit dat Gartner de omzet van Google AdWords-reclame in de cloudmarktomvang meeneemt. Beide zien verschillen in acceptatie van SaaS in verschillende markten. Cloud is een snel groeiende markt, op dat punt lijken industrie-analisten, leveranciers en eindgebruikers het eens, maar hoe snel precies is pas na afloop bekend. Strategische, operationele of marktplanning toe te baseren op deze sterk uiteenlopende schattingen lijkt een probleem.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.