Gevangenisinformatiesysteem stopgezet

14 september 2010

Het Ministerie van Justitie heeft de bouw van een nieuw informatiesysteem voor het gevangeniswezen stopgezet. Het mislukte project heeft 12 miljoen euro gekost. Het softwaresysteem zou onder andere moeten bijhouden welke gedetineerde waar wordt vastgehouden, voor welk delict en hoe lang hij of zij nog moet zitten. De Nederlandse gevangenissen hebben nu uiteraard ook zo’n systeem, maar dat stamt uit 1993, is dus sterk verouderd en niet altijd betrouwbaar. Al in 2007 meldden het Centraal Bureau voor de Statistiek en het WODC (het onderzoekscentrum van het Ministerie van Justitie) dat het huidige systeem Tulp (Ten Uitvoer Legging Persoonsgebonden straffen) ’niet meer aan de eisen van deze tijd’ voldoet. Het nieuwe informatiesysteem Cajis (Capaciteiten en Justitiabelen Informatiesysteem) had het oude systeem in december van dit jaar moeten vervangen. De bouw van Cajis is nu stopgezet omdat het, zegt een woordvoerder van het Ministerie, te groot en onbestuurbaar dreigde te worden. ‘Bovendien moeten we bezuinigen op de ICT-kosten. Dat speelde ook mee in het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van Cajis’.

Het gevangenisinformatiesysteem was bedoeld voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en werd ontwikkeld door het Shared Service Centrum ICT, de ICT-uitvoeringsorganisatie van de DJI in Gouda. Volgens woordvoerder Job van de Sande van Justitie is achter Cajis een punt gezet omdat het project dreigde te ontsporen. ‘Cajis diende diverse doelstellingen, zoals capaciteitsmanagement, informatie over justiabelen, plaatsingen en insluitingen, waardoor de scope van het project steeds groter werd en minder bestuurbaar’. Verder speelde in het besluit om te stoppen met Cajis mee dat DJI moet bezuinigen op de ICT-huishouding, aldus Van de Sande. Daartegenover staat dat DJI bezig is met het opzetten van een moderne informatievoorziening die oude systemen moet vervangen en waarmee ‘toekomstgerichte beslissingen kunnen worden genomen’, aldus Van der Sande. Hij stelt dat de kennis en de producten die Cajis heeft opgeleverd, de basis zullen vormen bij het opstarten van nieuwe projecten die wel passen binnen het architectuurlandschap van DJI. Het sneven van het project heeft geen directe gevolgen voor medewerkers van het Shared Service Centrum ICT. Wel worden de contracten van een zevental inhuurkrachten ontbonden. Het mislukken van ICT-projecten bij de overheid is geen zeldzaamheid. Afgelopen week werd bekend dat bij de provincie Limburg de implementatie van een content management systeem voor subsidies is mislukt en dat de Amsterdamse ICT zodanig slecht functioneert dat uitbetaling van uitkeringen dreigt. De overheid besteedt jaarlijks miljarden aan de ontwikkeling en het onderhoud van ICT. ICT-deskundigen schatten dat de overheid jaarlijks tussen de vier en vijf miljard euro uitgeeft aan automatiseringsprojecten die geheel of goeddeels mislukken. Dat veel ICT-projecten falen, komt vaak doordat de ambities te hoog zijn, stelde de Algemene Rekenkamer eind 2007 in een rapport over ICT-projecten bij de overheid. Bovendien komen er tijdens de ontwikkeling van nieuwe software vaak extra gebruikerswensen bij. Dat lijkt ook het geval bij de ontwikkeling van Cajis.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.