GPL ook in de VS rechtsgeldig

6 augustus 2010

De open source gemeenschap heeft een belangrijke overwinning behaald. Een rechtbank in de VS heeft de GPL-licentie rechtsgeldig verklaard. De rechtszaak is aangespannen door de Software Freedom Conservancy tegen elektronicabedrijf Westinghouse Digital Electronics. Die heeft apparaten gedistribueerd met daarin de open source utility BusyBox. Daarbij werd niet aan de voorwaarden van de GPLv2 voldaan, zoals het meeleveren van de broncode wat die open source-licentie vereist. In feite is deze overwinning de open source software gemeenschap in de schoot geworpen. Westinghouse is namelijk in een failissementsprocedure verwikkeld, en heeft daarom niet gereageerd op het verzoek om mee te werken aan het vooronderzoek. Daarin kunnen de verschillende partijen in een juridisch conflict elkaar dwingen om bewijsmateriaal te overleggen. Door het achterwege blijven van argumenten van Westinghouse heeft de rechtbank nu de Software Freedom Conservancy in het gelijk gesteld. Het schuldig bevonden bedrijf is een schadevergoeding opgelegd van 90.000 dollar. Bovendien moet de distributie van de apparaten met BusyBox worden gestaakt.


Vanwege het faillissement zal het lastig worden om die 90.000 dollar te innen, maar dat is niet het belangrijkste. Dat is dat in de Verenigde Staten voor het eerst een rechter zich heeft uitgesproken over de GPL. Daarmee staan de 13 andere rechtszaken tegen onder andere Samsung en JVC ineens een stuk sterker. De juridische validiteit van de GPL is in het verleden in twijfel getrokken. Alleen een toetsing voor een rechtbank – zoals nu is gebeurd – kon daar uitsluitsel over geven. In Europa is dat al eerder succesvol gebeurd. Nu sluit de Amerikaanse rechter daar dus op aan. Binnen de juridische wereld in de VS woedde een felle discussie over de status van de GPL. Het was niet duidelijk of het echt een auteursrechtelijke overeenkomst is, of slechts een contract tussen de ontwikkelaar en de gebruikers van zijn softwarecode. Juridisch is er een groot verschil tussen die twee. Contractbreuk wordt in de VS gestraft met een boete, maar de code mag dan gewoon gebruikt blijven worden. Nu een GPL-schending wordt beschouwd als een auteursrechtenschending, is de verdere distributie van de code verboden. GPL-software wordt erg veel gebruikt in apparaten, maar daarbij gaan de fabrikanten nogal eens slordig om met de GPL-software. Armijn Hemel, de hoofdengineer van gpl-violations.org, zei eerder dat de marges erg klein zijn op dit soort apparaten, waardoor het allemaal erg snel moet en er een sterk korte termijn-denken ontstaat. 'Als ze ergens een bocht kunnen afsnijden, dan zullen ze dat zeker doen', zei hij. Rechtszaken zoals die tegen Westinghouse zijn daarvan het gevolg. 'I was glad Conservancy received the default judgment, but I was not surprised. I think the facts are quite clear', zegt Bradley M. Kuhn, president van de Software Freedom Conservancy. 'Usually, anytime I do GPL enforcement for BusyBox the facts are never in dispute. The typical situation is that a firmware is distributed on the device that clearly contains BusyBox and no source nor offer for source code is included. So it was with Westinghouse'. 'It's true that lack of understanding about how the GPL works is a very common confusion in GPL enforcement efforts', zo zegt Kuhn. 'It's certainly possible that Westinghouse initially merely didn't understand their obligations. However, Conservancy and its lawyers at SFLC (Software Freedom Law Center) contacted Westinghouse before filing litigation and attempted to educate them, giving them lots of resources explaining what they needed to do to comply with GPL'. Westinghouse reageerde echter niet meer op het aandringen van de advocaten, waardoor een procedure onvermijdelijk werd. 'As for the other defendants, Conservancy has either settled with them, or is in productive settlement discussions with them', zo vult Kuhn aan. 'Conservancy's and BusyBox's primary goal is always to achieve compliance on all GPLed, LGPLed, and other FLOSS-licensed software in the relevant distributions, and that's what we make our top priority in both litigation and non-litigation enforcement efforts'. Volgens Kuhn is juridische actie niet echt de geprefereerde manier van werken. 'It's very easy to comply with the GPL, and I am very friendly in my first contacts to open discussions about compliance. Conservancy only seeks a litigation route as a very last resort to get a company's attention when the ignore us'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.