Bewaarplicht ook voor zoekmachines ?

7 juni 2010

Het Europees parlement staat op het punt een schriftelijke verklaring aan te nemen waarmee de bewaarplicht voor telecomgegevens wordt uitgebreid tot zoekmachines. Dat is verassend, nu de huidige bewaarplicht juist onder druk staat en mogelijk opgeheven gaat worden. Wat is hier eigenlijk aan de hand en wat kunnen we eraan doen ? We zijn hier gekomen door ofwel doelbewuste emotionele chantage en misleiding, ofwel simpele onnadenkendheid, maar waarschijnlijk door een combinatie van beide. Op http://www.smile29.eu/ wordt een zielig kijkend meisje getoond. In een heftige rode balk staat in grote verontrustende letters 'STOP SEXUAL HARASSMENT. STOP PAEDOPHILIA. STOP CHILD PORNOGRAPHY'. Natuurlijk zijn wij tegen kinderporno, dus klikken we door op onze taal, waarna de Nederlandse versie van 'schriftelijke verklaring 29' op het scherm verschijnt. Hier staat wat zo'n verklaring is. Hoofddoel van deze schriftelijke verklaring is om 'een Europees alarmsysteem (EAS) tegen pedofielen' op de agenda te zetten, zo blijkt uit het voorblad. Maar wie schetst onze verbazing als we verder lezen ? Op de tweede pagina onder nummer 2 wordt de Raad en de Commissie opgeroepen 'de toepassingssfeer van Richtlijn 2006/24/EG uit te breiden tot zoekmachines, zodat snel en doeltreffend kan worden opgetreden tegen kinderporno en seksueel geweld online'.


Uitbreiden van Richtlijn 2006/24/EG…: die gaat over de bewaarplicht, op grond waarvan providers een jaar lang moeten opslaan met wie je belt, waar je mobiele telefoon is en wanneer je inlogt op internet. Wacht even: de bewaarplicht uitbreiden met alles wat burgers intikken in zoekmachines ? Dat is zorgwekkend. Zoekgegevens zijn uiterst gevoelig, zoals al is benadrukt door de Europese privacywaakhond. Geen internetter kan dan nog veilig iets intikken op Google. Dit is des te opmerkelijker nu de Europese bewaarplicht zelf al op het randje van de afgrond staat. De bewaarplicht wordt dit jaar op Europese schaal geëvalueerd, en het is waarschijnlijk dat de richtlijn stevig op de schop gaat. Toch hebben parlementsleden Tiziano Motti en Anna Záborská, die dit voorstel hebben ingediend, al 324 van de benodigde 369 handtekeningen verzameld. Of het weglaten van de naam van de richtlijn kwade opzet of nalatigheid is kan in het midden blijven, maar zeker is dat een aantal parlementsleden zich de werkelijke betekenis van de schriftelijke verklaring niet hebben gerealiseerd. We weten dat een aantal parlementsleden die gewezen zijn op deze misleiding, hun handtekening hebben ingetrokken. Er zijn op dit moment (onofficieel) nog maar 316 ondertekenaars. Maar dat moeten er nog minder worden, zodat op de deadline van 19 juli zeker niet de 369 vereiste handtekeningen zijn verzameld. De bewaarplicht vereist de bewaring van gegevens voor minimaal 6 maanden en maximaal 2 jaar. Voor zoekmachines geldt die verplichting niet. Verschillende privacywaakhonden hebben eerder verklaard tegen een dergelijke regeling te zijn. Zij stellen juist dat zoekmachines de gegevens 6 maanden mogen bewaren voor eigen gebruik. Verschillende zoekmachines weigeren dit te doen, Google bewaart bijvoorbeeld de data 9 maanden, omdat de service er anders onder zou leiden. Het voorstel van de Europarlementariërs zou neerkomen op het verplicht bewaren van de data voor minimaal 6 maanden. Dit staat haaks op de bedoelingen van de Europese privacy-organisaties. 'Zoekgegevens zijn uiterst gevoelig', schrijft Mathijs van Bergen namens BoF. De huidige, zeer omstreden, Europese bewaarplicht ligt zwaar onder vuur. In maart dit jaar liet toenmalig Eurocommissaris Viviane Reding weten de EU-richtlijn opnieuw te willen overwegen. In Duitsland is de bewaarplicht ongrondwettig verklaard.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.