Nieuwe gedragscode SMS-verkeer

28 augustus 2009

Na kritiek kiest de Stichting SMS-gedragscode eieren voor haar geld en past zelf de gedragscode aan. Onder meer de vorm van de aanmeldbevestiging krijgt strengere richtlijnen om zogenaamd gratis sms'jes tegen te gaan. 'Op een aantal punten wordt de code aangescherpt. We gaan bijvoorbeeld strengere artikels opnemen over de aanmeldbevestiging, 'zegt Jilles van den Beukel, voorzitter van de Stichting SMS-gedragscode. Het toezicht op de naleving wordt daarnaast weggehaald bij de telecomoperators. Dat gaat voortaan gebeuren door de stichting. Van den Beukel: 'Je ziet na de invoering van de gedragscode nog steeds overtredingen. Het leek ons beter om het toezicht onder te brengen bij de partij die er dagelijks mee bezig is. We denken dat dat effectiever is'. Er zijn meer financiële middelen nodig voor de extra mensen die ingezet moeten worden. Van den Beukel: 'Dat moet uit de sector komen en daar is men ook toe bereid'. Naast zaken als onduidelijke aanmeldbevestigingen, stipt Van den Beukel aan dat de consument er ook bij gebaat is dat er geen misleidende reclame is. Hij belooft in het nieuwe toezichtsysteem ook op dit punt partijen aan te pakken.


De regels uit de eerder opgestelde code moesten duidelijkheid bieden wat wel en niet mag in de reclames voor SMS-diensten. Hierdoor zou voor de gebruiker geen onduidelijkheid meer mogen ontstaan over de prijs van de dienst. De Consumentenbond eiste dinsdag een onderzoek naar werkwijze van telecomaanbieders en aanbieders van SMS-diensten. Ook Economische Zaken wil, in overleg met de Consumentenautoriteit en OPTA de 1 jaar oude sms-gedragscode tegen het licht houden om te zien of dit afdoende bescherming biedt voor onder meer kinderen en ouders. 'Dat de gedragscode geëvalueerd zou worden, dat is al een jaar geleden afgesproken met OPTA en Economische Zaken', meent Van den Beukel. De gedragscode van de SMS-branche zou volgens de Consumentenbond niet afdoende zijn. De naleving laat te wensen en de bond stapte op aan het begin van onderhandelingen met de stichting. De code werd in het voorjaar van 2008 opgesteld naar aanleiding van signalen van onder meer stichting De Ombudsman. Ook stichting Mijn Kind Online uitte kritiek op de code. Van den Beukel: 'Het is niet eenvoudig. Er blijven altijd mensen die doelbewust de code niet naleven. Daar moet je op monitoren'. Mijn Kind Online viel vooral over de aanmeldbevestiging. 'Partijen die structureel de code overtreden, die kunnen we een sanctie opleggen'. Van den Beukel geeft toe dat die partijen dan toch weer een nieuwe BV op kunnen richten: 'Dat is zo. Het is goed dat OPTA ook zelf actie onderneemt om partijen aan te pakken. Je moet het constant in de gaten houden'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.