Microsoft heeft patent op opslaan van documenten in XML

10 augustus 2009

Microsoft is de afgelopen jaren druk bezig geweest om open standaarden te (laten) formuleren die afgeleid zijn van de eigen op XML gebaseerde bestandsformaten, zoals XPS en Office XML. Deze inspanning is (terecht) geïnterpreteerd als een poging om te verhinderen dat concurrerende formaten, zoals het Open Document Format, zouden worden geadopteerd. Er bestonden veel zorgen in (vooral) de open source en open standaarden-gemeenschap in hoeverre het Open XML-formaat niet te zeer was ingekapseld in de patenten van het bedrijf. Ondanks deze zorgen is Microsoft er in geslaagd om haar eigen bestandsformaten als open standaard te vestigen. Een zeer recent toegekend patent toont aan dat de gehele standaardisatie-operatie plaatsvond terwijl Microsoft een patent had ingediend dat bijna het gehele gebruik van XML voor de opslag van tekstverwerkingsdocumenten afdekt. Het patent is ingediend in 2004 en is de afgelopen maand toegekend. De titel is 'Word-processing document stored in a single XML file that may be manipulated by applications that understand XML' Het patent dekt het het hele gebruik af van een totale klasse XML-documenten, ongeacht het gebruikte tekstverwerkingsprogramma.


Er zijn in principe twee benaderingen om 'rich text'-informatie in een XML-bestand op te slaan. De ene benadering behelst de vermenging van de tekst met lay-out-informatie, zoals dat gebeurt in HTML. HTML zelf demonstreert tevens de potentiële problemen bij deze benadering: verschillende implementaties van webstandaarden, verschillende benaderingen van verschillende tags en lay-out instructies en de noodzaak om browser-specifieke versies van webcontent te behouden. Het is niet echt een ideale manier om bestanden, die bedoeld zijn om door verschillende programma's te worden gelezen, op te slaan. Het alternatief is de benadering zoals die nu door Microsoft is gepatenteerd. Die benadering is te omschrijven als een methode 'in which a run of text is preceded or followed by formatting information. By separating out the text, it becomes far easier to ensure compatibility across programs and among different versions of a single program. A raw text editor, for example, could simply scan the document for text blocks and discard the formatting; a program that only handles a subset of the capabilities of Word could simply use the formatting tags it recognizes and ignore the rest'. De patentonderzoeker was er zich van bewust dat Microsoft niet de enige was die in deze benadering was geïnteresseerd. Uit de annoteringen blijkt dat de onderzoeker ABIWord's XML definitie heeft gedownload en gekeken heeft naar het gebruik van XML in online contexten. Vanuit het standpunt van een patenonderzoeker gaat het er alleen om of Microsoft's benadering 'either predates the other work, or is significantly distinct from it'. Het patent dekt zowel de creatie van XML-documenten af als het bestand dat gemaakt wordt. 'That would allow a certain degree of leeway in terms of interoperability, as there is nothing here that would seem to cover reading a Microsoft-generated XML document, for example. But it certainly seems that Microsoft could assert that any word processor that used this class of XML storage as a native format was violating its patents', zo schrijft een columnist. Waar het nu dus echt om gaat is wat Microsoft nu met dit patent gaat doen. Het bedrijf staat zwaar onder druk van zowel de eigen Amerikaanse als de Europese antitrust-organisaties om de interoperabiliteit van de eigen software te vergroten. Het afdwingen van het patent lijkt dan ook een recept voor juridische problemen. Het bedrijf heeft daar op dit moment geen behoefte aan. Desalniettemin: de toekenning van het patent wordt problematisch omdat veelbelovende techniek voor duurzaamheid en interoperabiliteit onderhevig is aan eigendomsrechten. Microsoft zelf heeft ook nog niet bekend gemaakt wat het met het patent gaat doen. Het is twijfelachtig dat het bedrijf een 'perpetual royalty-free license to this approach' geeft. Misschien dat het niets doet, waardoor het patent als een Zwaard van Damocles boven mogelijke concurrenten blijft hangen om op een kritiek moment van stal gehaald te worden. Dat zou niet iets nieuws zijn….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.