Internetcafés aan einde levenscyclus ?

17 augustus 2009

Het aantal internetcafés in ons land is de laatste tijd fors afgenomen. Oorzaak is de snelle opmars van computers met internet in huishoudens. Nederland telt op dit moment nog 516 belhuizen in combinatie met een internetcafé. Twee jaar geleden waren dit er nog ruim honderd meer. Volgens onderzoeksbureau Locatus komt de snelle afname vooral omdat vrijwel iedereen thuis internet heeft. Daarnaast hebben toeristen steeds vaker een mobiele telefoon met internettoepassingen of een laptop bij zich. In de cijfers van Locatus is niet meegenomen om hoeveel internetcafés gecombineerd met horeca het gaat. Internetcafés schoten in de jaren negentig als paddenstoelen uit de grond. In die tijd had nog niet iedereen internet thuis en was dus een internetcafe de enige manier om op het World Wide Web te komen. Nu moet je nog goed zoeken, wil je een internetcafé vinden. Een aantal jaren terug kon je 24 uur per dag naar internetcafés gaan. Grote cafés, waar het gezellig was en waar soms wel 100 computers stonden, zorgden dat mensen hun mailtjes konden lezen van vrienden of familie in het buitenland. Ook de doorreizende toerist of zakenman maakte hier gebruik van. 

 


Tegenwoordig is dit heel anders. Vrijwel iedereen heeft een internetaansluiting in huis. Als mensen onderweg zijn, kunnen ze hun laptop in hun hotelkamer aansluiten op internet. De volgende stap is dat iedereen mobiel internet heeft. Overigens zijn er nog wel belhuizen, vooral in grote steden, met een paar computers en telefooncellen. Dit zijn meestal gelegenheden van waaruit vooral allochtonen, die geen internet hebben, contacten met 'thuis' onderhouden. Medewerker Mike van het Internet Freeworld Café ziet een enorme terugloop. 'Vroeger was internet het belangrijkste, nu hebben we in de eerste plaats een café waar je ook kunt internetten: van internet alleen kun je niet leven'. Zo was het even zoeken voordat de Amerikaanse kunstgeschiedenisstudente Kate vanuit Amsterdam wat geruststellende mail kon versturen naar het thuisfront. Het werd een wat groezelig belhuis, met twee stokoude computers. In haar reisgidsje werd internetcafé Easyeverything op het Damrak – zeshonderd computers, 24 uur per dag open – aangeprezen. Maar die is allang ter ziele, zoals alle internetcafés waar de computers bij tientallen tegelijk stonden opgesteld. Alle internetcafés? Nee: op de Nieuwendijk houdt Se-an Wong Chung in zijn Internet City dapper stand. Vooralsnog. Met dertig computers is het waarschijnlijk het grootste internetcafé van de hoofdstad. De jonge ondernemer zag de klandizie het laatste jaar met de helft teruglopen. 'De crisis', denkt hij. 'Er komen minder toeristen'. Maar volgens de Rotterdamse hoogleraar cultuursociologie Dick Houtman is er meer aan de hand. 'Je kunt het internetcafé in zekere zin vergelijken met het vroegere publieke badhuis. Toen iedereen thuis wasgelegenheid kreeg, werd het badhuis overbodig'. Nu vrijwel iedereen thuis internet heeft, is er geen reden meer om een internetcafé te bezoeken.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.