Heemskerk onder vuur

22 juli 2009

Nederland Open in Verbinding (NOiV) veroorzaakt een sfeer, waarin leveranciers die hun producten onder licentie verkopen, zo ongeveer in de categorie 'criminele organisatie' worden gemanoeuvreerd. Dat stellen de directeuren van Unit4Agresso, Afas en Exact in het Financieele Dagblad. Volgens hen zou NOiV met Nederlandse leveranciers van gesloten software moeten samenwerken bij de ontwikkeling van open standaarden. De directeuren hebben in het ingezonden stuk stevige kritiek op Frank Heemskerk, de architect van Nederland Open in Verbinding (NOiV). Dit plan moet leiden tot vergroting van de interoperabiliteit van overheden en vermindering van leveranciersafhankelijkheid. 'Hoeveel banen mag NOiv, zoals zich dat nu ontwikkelt, eigenlijk kosten? Wat denkt de staatssecretaris zo eigenlijk te bereiken? Wil hij de crisis bestrijden door het Nederlandse potentieel aan softwareproductie een kopje kleiner te maken?' De directeuren verwijten NOiV dat het weigert om met hen samen te werken.  'Doel van het bureau is om informatie tussen verschillende softwaresystemen zonder problemen uit te wisselen. Daar zijn wij een groot voorstander van. Daarom zijn wij erg verbaasd dat NOiV geen belangstelling heeft voor het aanbod van de Universiteit van Utrecht en de samenwerkende softwarebedrijven die gesloten software produceren, om na te gaan hoe die een bijdrage kunnen leveren aan het tot stand brengen van zoveel mogelijk open standaarden'.


Volgens de drie directeuren is de Nederlandse overheid totaal afhankelijk van gesloten software: 'De Nederlandse overheid in al zijn geledingen, zou niet kunnen functioneren zonder de voor eigen last en risico ontwikkelde producten van Nederlandse leveranciers van pakketsoftware, waarin de (steeds wisselende) wet en regelgeving efficiënt is 'ingebakken''. En zo gaan ze verder: 'NOiV ziet die groep van bedrijven echter niet als een partner om haar hoofdtaak – het op het schild heffen van de open standaarden – tot een goed einde te brengen.' Maar, zo stelt Arjen Kamphuis, CTO van open source adviesbedrijf Gendo en in 2002 initiatiefnemer van de Motie-Vendrik, Unit4Agresso, Afas en Exact Software hebben het aan zichzelf te wijten dat NOiV hen niet als partner ziet. Ze hebben namelijk niet bewezen sterk te zijn in het ondersteunen van open standaarden. Het dienst- en productaanbod van deze drie Nederlandse leveranciers van gesloten kantoorsoftware draagt bij aan de bestaande afhankelijkheid van de overheid aan onder andere Microsoft. Kamphuis schrijft op zijn blog: 'Afas Software kan niet functioneren zonder vrijwel het volledige productaanbod van Microsoft. En ook Exact vraagt van haar klanten het trouw volgen van de Microsoft upgrade-tredmolen voor lokaal geïnstalleerde software. Zelfs Exact Online kan alleen gebruikt worden vanaf een Windows-pc. Support van open standaarden, of zelf maar meedere platformen lijkt dus voorlopig niet het sterkte punt te zijn van de klagers'. Kamphuis vraagt zich af waarom de drie leveranciers zo weinig activiteit vertonen op het gebied van open source software: 'De ironie is namelijk dat in de markt voor zakelijke applicaties er nog relatief weinig aanbod is op open source gebied. Een partij als Unit4Agresso zou een geweldig dienstenpakket kunnen leveren om open source-gebaseerde werkplekken en infrastructuur te implementeren met die Nederlandse zakelijke applicaties er op'. Daarnaast verwerpt Kamphuis de kritiek die de directeuren hebben dat het stimuleren van open source software door NOiV banen zou kosten aan Nederlandse software-ontwikkelaars. 'Al die euro's die naar buitenlandse partijen als Microsoft (en Oracle, IBM, enz…) gaan zijn niet beschikbaar om te investeren in Nederlandse ICT-bedrijven.' Kamphuis rekent voor: 'Wat zouden dan de effecten zijn van een import reductie van 50 procent (van zes naar drie miljard)? Een kostenreductie op licenties van 3 miljard maakt een enorme budgetruimte vrij voor investeringen in betere applicaties en dienstverlening om er het maximale uit te halen. Dat is dus niet alleen waardevol voor al die software gebruikende organisaties maar ook voor de Nederlandse ICT-sector (…). En dat allemaal zonder de totale kosten van ICT te verhogen!' Het maakt alleen het overleven van de drie klagende bedrijven wat ingewikkelder….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.