De beste oplossing tegen muziekpiraterij

12 augustus 2009

Een nieuw onderzoek van de Universiteit van Hertfortshire ontdekte het voor de hand liggende: jeugdigen weten heel goed dat piraterij illegaal is, maar ze doen het toch. Alleen een muziekdienst die onbeperkte, permanente downloads biedt (en niet alleen online streams) kan hen overhalen legaal te gaan downloaden. Dat soort diensten zijn echter niet of nauwelijks vindbaar. De jeugd in Groot-Brittannië heeft nogal wat muziek in hun computer staan; de gemiddelde gebruiker heeft voor 17 dagen muziek beschikbaar. Gezien die omvang, is het niet verwonderlijk dan onbeperkte downloadmodellen zo populair zijn. Wat verrassender is dat streaming, die gelijksoortige voordelen biedt, blijkbaar voor de jeugd geen alternatief is. UK Music, die het onderzoek betaalde, heeft zowel de gedetaileerde resultaten als een samenvatting van het onderzoek gepubliceerd. 1800 individuen beantwoordden vragen en er werden met een aantal van deze respondenten diepgaande interviews gevoerd. De groep respondenten was in twee groepen verdeeld op leeftijd: 14-18 jarigen en 19-24 jarigen. Dit om te zien in hoeverre leeftijd de onderzoeksresultaten beïnvloedde. De resultaten waren duidelijk op een aantal punten. Wij hebben de idee dat de onderzoeksresultaten ook voor de Nederlandse markt geldig zijn, maar dat is natuurlijk niet helemaal zeker.


De CD gaat niet weg: meer dan driekwart van de respondenten zegt dat ze gewoon doorgaan met het kopen van CD's ook al hebben ze de beschikking over de ideale download-service. Het aantal CD's dat ze bezaten was het afgelopen jaar gegroeid. Redenen daarvoor zijn de extra's die met een CD komen, het feit dat het de betreffende artiest of band direct ondersteunt en (44 % maakte die opmerking) het is niet mogelijk een CD te wissen of op afstand te deactiveren. Dat wijst er op dat de gebruikers er zich goed van bewust zijn dat bedrijven de stekkers uit de download servers kunnen trekken. Tweede in de hiërarchie zijn de permanente downloads. Die worden niet zo positief gezien als CD's, maar gebruikers zijn bereid ervoor te betalen als garantie voor geluidskwaliteit en bescherming tegen malware. De markt wordt hier door iTunes gedomineerd. De beste optie daarna was: piraterij. Dat moet slecht nieuws zijn voor de streaming services, maar gebruikers willen een idee van eigendom hebben als het om muziek gaat en ze willen een gegarandeerde toegang er toe hebben. Toegang tot streaming services werd als onbetrouwbaar gezien als men niet thuis was. Er wordt wel gebruik gemaakt van streaming, maar dan doet men dat bij gevestigde sociale netwerken als YouTube en MySpace. Sites die streaming-music aanbieden, zoals Last.fm, krijgen minder belangstelling, en de respondenten antwoorden dat ze illegaal blijven downloaden ook al nemen ze een streamingdienst af. In het rapport wordt het volgende opgemerkt: 'Piracy in general remains very common with this group. They use Limewire to grab singles and some form of BitTorrent for whole albums, but also do a lot of unstructured file sharing, using techniques like swapping commercial CDs, transferring files via Bluetooth and USB flash drives, and using software that extracts the sound track from YouTube videos. They generally know it's wrong, although they have a very confused view of both the legal reasons for that and the legal campaigns against piracy—in general, they feel that since everyone's doing it, the chances of personally winding up on the wrong end of a court case is minimal'. De motivatie voor piraterij is ook helder, 'The average music collection is now over 8,000 tracks, all stored on a computer and parceled out to iPods and cell phones. The vast majority of the survey population spends less than £100 a month on entertainment, and only a quarter of that on music, some of which goes to live performances. There's simply no way of creating a collection of that size on that budget, yet people seem to feel they need the tunes—hence, piracy'. De muziekindustrie is nauwelijks op het wensenpakket van de jeugd ingesprongen: een maandelijks abonnement op onbeperkte muziekdownloads, die ze permanent bezitten. 85 % van de ondervraagden zegt dat ze bereid zijn hiervan gebruik te maken en meer dan de helft van hen zegt te stoppen met illegaal downloaden. Er zijn indicaties dat de muziekindustrie dit wil proberen, waarbij ook ISP's een rol spelen. We zullen zien hoe het uitpakt, maar het zou wel eens kunnen betekenen dat de angel voor de muziekindustrie, het illegaal downloaden, aanzienlijk wordt teruggebracht.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.