Cloud computing ook complex

10 juli 2009

Gartner denkt dat het regisseren van 'rekenwolken' heel complex zal zijn, net zo als het qua complexiteit lang onderschatte Service Oriented Architecture. Gartner voorziet dat ook de opkomst van een nieuwe dienst: cloud-bemiddeling of 'cloud brokerage'. 'Cloud brokers' gaan klanten helpen bij het integreren van combinaties van clouddiensten. Die integratie zal klanten namelijk al snel boven het hoofd groeien, zo voorspellen de analisten van het marktonderzoeksbureau. Klanten willen de garantie dat diensten die anderen hebben ontwikkeld functioneren, afzonderlijk en in samenspel. Dat is helaas een complex proces, dat veel integratieproblemen oplevert en schreeuwt om relatiebeheer. Gartneranalist Daryl Plummer stelt: 'With the evolution of cloud computing, one inescapable reality continues to surface and that is, as with service-orientated architecture before it, the fact that cloud computing promotes the idea of continuous proliferation of services. … Unfortunately, using services created by others and ensuring that they'll work – not only separately, but also together – are complicated tasks, rife with data integration issues, integrity problems and the need for relationship management. Hence the role of brokers to add value to services and to deliver new services built and delivered on top of old services'.


Ook al kan technologie dus volgens Gartner een deel van het probleem oplossen, toch zal er nog steeds behoefte zijn aan cloud-'bemiddeling' als dienst. Die dienst neemt drie verschillende vormen aan:

1. die van intermediair. Een intermediair levert iets bovenop een bestaande clouddienst. Hij regelt bijvoorbeeld de toegang tot de cloud via identiteits- en toegangsbeheer, of regelt de prijsberekening of facturering.

2. die van aggregator, die verschillende diensten samenbrengt, inclusief alles wat daarbij komt kijken: dataintegratie, procesbeheer, dataverkeer en beveiliging. Aggregatie-diensten zullen zich vooral in de cloud bevinden, als extra servicelaag, te vergelijken met een traditionele applicatielaag.

3. die van arbiter. Een arbiter selecteert de diensten die samen worden gebracht door een aggregator. Via arbitrage kan een aggregator flexibel kiezen uit het aanbod van verschillende clouddiensten-leveranciers en op die manier voordelen behalen voor de klant.

'What sits between you and the cloud will become a critical success factor in cloud computing as cloud services multiply and expand faster than the ability of cloud consumers to manage or govern them in use', zo zegt Plummer. 'The growth of service brokerage businesses will increase the ability of cloud consumers to use services in a trustworthy manner. Cloud service providers must begin to partner with cloud brokerages to ensure that they can deliver the services they promote'. Frank Kenney, onderzoeksdirecteur bij Gartner, voegt er aan toe dat 'The future of cloud computing will be permeated with the notion of brokers negotiating relationships between providers of cloud services and the service customers. It will be necessary to manage access to these services, provide greater security or create completely new services'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.