Yahoo, Intel en HP gaan samenwerken voor ‘cloud computing’.

30 juli 2008

Drie computergiganten hebben besloten gezamenlijk een samenwerking tussen leveranciers, univeriteiten en overheden tot stand te brengen rond 'cloud computing'. Ze willen onderzoek en onderwijs daarin stimuleren om zodoende de ontwikkeling en adoptie van grootschalige gegevensintensieve Internetapplicaties en de daarmee samenhangende IT infrastructuren te kunnen bevorderen. Door samen te werken hopen de drie grote IT-bedrijven samenwerking te kunnen genereren tussen vele verschillende partijen, omdat de voortgang van 'cloud computing', zoals het werken met grote applicaties via Internet ook wel genoemd wordt, tegengehouden wordt door 'financial and logistical barriers', zoals een gezamenlijke verklaring van de bedrijven gisteren bekend maakte. De drie bedrijven vormen de Cloud Computing Test Bed, die ze beschrijven als een 'global, multi-data center, open-source effort designed to promote research on software, data center management and hardware for large-scale, Internet-hosted computing'. Partners in het project zijn de Infocomm Development Authority of Singapore, de University of Illinois in Urbana-Champaign, de National Science Foundation en het Karlsruhe Institute of Technology. Deze partners, HP Labs, Intel Research en Yahoo zullen zes 'centers of excellence' inrichten, die elk een 'cloud computing' infrastructuur zullen hebben, veelal gebaseerd op HP hardware en Intel processors. De centers zullen tussen de 1000 en 4000 processors hebben. Ze zullen tegen het eind van het jaar in werking zijn voor een selecte groep onderzoekers.


Tegen het einde van het jaar zullen ook anderen uitgenodigd worden om lid te worden en deel te nemen aan het testbed programma, zo zei John Manley, directeur van het Automated Infrastructure Lab van HP Labs in Bristol, Engeland. 'The research could spawn new topics for researchers to study, such as how to ensure services keep running when equipment fails, known as fault tolerance. It might well be that some of the fault tolerance mechanisms we know nowadays have a hard time scaling', zo vervolgt Manley. 'When companies begin using services hosted elsewhere for their processing, security is a huge concern. Those services must be created in a secure partition that is isolated from others. The goal is to be able to provision those services quickly in their own partition or cell'. Een andere zorg is het management van virtuele machines als verschillende besturingssystemen draaien op een stuk hardware. Die configuratie kan kostenverlagend werken op infrastructuur en energieverbruik, maar is wel veel complexer om te managen. Veel van de gegenereerde kennis zal worden gedeeld. 'The intention is to be very open about the results', zo zegt Manley. 'This is being set up as an open collaborative framework'. Andrew Chien, directeur van Intel Research, geeft aan verguld te zijn met het initiatief. 'Cloud computing is of critical importance to the industry and Intel is very focused on that. The project will allow universities to conduct research on large-scale environments and re-create cloud computing scenarios from the real world. It's very important to allow academic researchers to perform empirical work at scale, as opposed to limiting them to simply theoretical explorations and small 'test tube' studies', zo vervolgde Chien. Volgens Chien kunnen ook andere leveranciers aansluiten; de resultaten zullen namelijk voor de gehele industrie van belang zijn.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.