Wetenschap niet beter door online publicaties

28 oktober 2008

Online publiceren heeft toegeslagen in de wetenschap en er is dan ook een enorm aantal plekken waar academici hun werk kunnen publiceren. Er kan geen obscuur wetenschapsveld te bedenken zijn: de kans is uitermate groot dat er een gespecialiseerd online tijdschrift voor is. Wat te denken van 'Journal of Happiness Studies' ? Alex Bentley, een antropoloog van Durham University, vindt het allemaal maar niets. 'We're just producing so much wordage that nobody has time to read anything. It makes academic publishing, and even science itself, a bit like trying to get hits on blogs or try to make yourself the Britney of science'. Alhoewel Internet informatie zo dicht bij ons brengt, hebben we niet de tijd om die informatie tot ons te nemen. Als gevolg vertrouwen we sites als Digg.com om ons door de jungle van informatie heen te leiden. Dit fenomeen wordt door economen 'herding' genoemd en wordt gebruikt om modetrends en aandelenmarkt-'bubbles' te verklaren. Voor onderzoekers is 'exposure' alles. 'As a result of this lack of time, people are just hyper-focused on Science, Nature and PNAS [een tijdschrift van de Amerikaanse National Academies of Science]', zo zegt Bentley. 'There are many high-quality printed journals that a lot of people aren't interested in any more because their article will be treated critically and then it won't have any impact. What they want is an article that can be treated uncritically and have a big impact'. En omdat er meer methoden zijn om onderzoeksimpact te meten, wordt het probleem alleen maar groter. 'A lot of people feel that their H-index is the most important thing on their CV', zegt Bentley.


De nadruk op aantallen stimuleert zowel onderzoekers als tijdschriften om spelletjes te spelen. 'Behavioral and Brain Sciences' heeft een handige manier gevonden om de impact te vergroten, te weten het aantal keren dat een auteur in het tijdschrift wordt geciteerd. Het identificeert een 'target artikel' en laat vervolgens een tiental commentaren erover verschijnen, waardoor het artikel onmiddellijk een tiental citaties heeft, direct bij publicatie. 'The game playing in the UK's research assessment exercise is another example', zegt Bentley. 'When considering what articles to submit for evaluation, you may have this really good one in a low-ranking journal, and then you have something in a high-ranking journal, and you always submit that high-ranking article to the RAE even if you think that what you wrote was much better in the other one'. En hij voegt er aan toe: 'It is the research itself that suffers. There's a real danger of it becoming a popularity contest, instead of a truth contest. People are just going for the quick hit, the quick result. I'm not saying that scientists aren't publishing quality any more – it's just a strong temptation and new kind of motivation, and it's really corrupting the system'. En er is in ieder geval bewijs dat online publicaties de manier veranderen waarop wetenschappers werken, zoals een artikel van James Evans in Science aantoonde dit jaar. Online publicaties veranderen ook de wijze waarop wetenschappers artikelen schrijven. Om opgemerkt te worden moeten artikelen geschreven worden met zoekmachines in het achterhoofd. Dat wordt SEO – Search Engine Optimisation genoemd. De grondregels zijn dat sleutelwoorden moeten worden herhaald en dat verbloemende taal moet worden vermeden. Voor wetenschappelijke publicaties geldt dat met name voor de titel en de samenvatting, die namelijk het meest gezocht en gelezen worden. SEO maakt artiekeln echter niet prettiger te lezen. Een titel die eerst heette 'Of mice and men', voor een studie die de geschiktheid van muizen beschreef voor het testen van medicijnen, kan hernoemd worden in 'Suitability of mice for in vivo drug testing', zeer concreet, maar niet aantrekkelijk. Maar volgens Bora Zivkovic, manager van de open access uitger PloS One is het SEO schrijven een voorbijgaande fase. 'Titles that go 'the effect of x and y is z' are perfect for machines right now, but the machines are getting better and advances in technology will mean that search engines are going to find the important keywords in the text', zo zegt hij. 'But catchy titles and readable writing will be necessary to draw in lay people, journalists and bloggers, who will have a much bigger role in determining what research is read. Google loves blogs, so if your work is being blogged about, it will generate interest in your paper. Google Scholar initially wasn't very good, but now it is', zo zegt hij. 'It covers more of the literature than Web of Science [een andere, oudere academische zoekmachine]'. 'As search engines get more sophisticated, the technology will hopefully result in better ways of measuring research quality', zo zegt Bentley. 'Citations have always been important. But they have never been as ridiculously important as they are now. I think that people are recognising this and that we will see more evaluation mechanisms that are based on actually reading the articles'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.