Microsoft en Novell nog steeds vrienden

22 augustus 2008

Microsoft koopt nog eens voor 100 miljoen dollar aan certificaten van Novell, waarmee klanten ondersteuning kunnen krijgen van de Linux-leverancier. De twee partijen breiden hun samenwerkingsverband uit. De uitbreiding van het contract gaat 1 november 2008 van start. De twee bedrijven sloten in 2006 een overeenkomst om de serversoftware van beide partijen beter samen te laten werken. Microsoft kocht toen al voor 240 miljoen dollar aan certificaten voor ondersteuning. Anderhalf jaar later is ongeveer 65 procent van deze certificaten ingeleverd voor ondersteuning van Novell. Er werd nogal sceptisch op de overeenkomst gereageerd. Vooral in de open source-gemeenschap bestond nogal veel argwaan. In het contract zou namelijk ook zijn opgenomen dat de twee partijen elkaar niet zouden aanklagen voor inbreuk op patenten. Microsoft zei tijdens diezelfde periode dat Linux inbreuk maakt op een groot aantal patenten van Microsoft. Volgens de twee bedrijven willen klanten zekerheid over de patentinbreuk. De overeenkomst bevatte nogal wat vreemde uitzonderingen, die de toepasbaarheid ernstig ter twijfel stelde. Velen geloven dat de enige functie van de overeenkomst was geloofwaardigheid te creeren voor Microsoft's niet bewezen claims over patentinbreuk.


Ondanks de kritiek die Novell heeft ontvangen voor dit partnership met Novell heeft de overeenkomst de server-business van Novell aanzienlijk versterkt en heeft het tot een aantal 'high profile' nieuwe klanten geleid, zoals Wal-Mart en BMW. De overeenkomst heeft ook als basis gediend voor technische samenwerking, vooral op het gebied van virtualisatie. Microsoft's acceptatie van Novell heeft dat bedrijf tot een populaire keuze gemaakt in hybride omgevingen die zowel Windows als Linux technologie in gebruik hebben. 'The strategic partnership between our companies continues to attract customers by building a bridge between proprietary and open source software', zegt Ron Hovsepian, CEO van Novell, in een verklaring. 'The interoperability delivered by Microsoft and Novell has resulted in very high demand for SUSE Linux Enterprise from customers and channel partners, further validating Novell's Linux strategy'. Microsoft zelf benadrukt nog steeds 'intellectual property peace of mind' als een van de sterke punten van de overeenkomst, maar die retoriek lijkt geen enkel effect te hebben op de markt. Microsoft heeft de zogenaamde patentinbreuken nog steeds niet bekendgemaakt. De claim blijft dan ook vooralsnog ongefundeerd. Ondanks die pogingen van Microsoft om het Linux-platform in diskrediet te brengen, heeft dat laatste een enorme groei doorgemaakt en is de adoptie ervan in stroomversnelling geraakt in een veelheid van omgevingen, van mobieltjes tot supercomputers. Als Microsoft met de overeenkomst met Novell bedoelde om het vertrouwen in Linux te verminderen, dan heeft dat in ieder geval gefaald. De overeenkomst echter heeft de wereld vooral laten zien dat Microsoftklanten een steeds belangrijker plaats zien voor Linux in hun infrastructuur. En als eenmaal de weg gevonden is….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.