Hoe moeilijk is het eigenlijk ?

7 juli 2009

IT blijft de rijksoverheid plagen. Hoewel: niet zozeer IT als wel de bekostiging en het management ervan. Gisteren verstrekte de overheid verkeerde cijfers bij de rapportage over de kosten van IT-projecten. De werkelijke IT-kosten liggen stukken lager, bezweert het ministerie van BZK. Uit een eerder gepubliceerde rapportage bleek dat het totaal aan IT-projecten van de overheid 517 miljoen euro duurder is uitgevallen dan aanvankelijk geraamd. Een woordvoerder van het ministerie meldt dat het ministerie een fout heeft gemaakt. 'De eerdere gepubliceerde rapportage was een werkdocument, met foute cijfers', zo laat hij weten aan Webwereld. Het juiste rapport staat inmiddels online. In de nieuwe rapportage is er sprake van een overschrijding van 245 miljoen euro. Dat is minder dan de helft van het bedrag dat gisteren werd vrijgegeven; overigens is een overschrijding met een kwart miljard euro evenmin acceptabel. De kostenoverschrijding in het project 'Toeslagen' van de Belastingdienst is opeens 56 miljoen euro in plaats van 85 miljoen. Ook de raming van de totale kosten ligt stukken lager. Die is nu 112 miljoen, maar was 162 miljoen. Werkelijkheid of 'wishful calculating' ?


Volgens de woordvoerder van het ministerie staan in de oude rapportage de totaalkosten van de projecten, en in het nieuwe alleen de kosten van de IT-componenten. 'We rekenen in de juiste rapportage alleen het harde IT-deel van de kosten, en niet de rest van de kosten. Daar komen die verschillen uit voort'. Ook meldt de woordvoerder dat de teruggetrokken rapportage oudere cijfers bevat, 'van eerder vorig jaar'. Tja. In mijn optiek behelzen IT-projecten niet alleen IT-componenten, maar ook al datgene wat nodig is om die IT te implementeren. Bij het project P-Direkt is het verschil tussen IT-kosten en niet aan IT-gerelateerde kosten het grootst. In de vorige rapportage was de kostenpost van dit project 706,2 miljoen euro, nu is het nog maar 105 miljoen. De woordvoerder: 'P-Direkt is veel meer dan alleen IT, het is een compleet organisatorisch verandertraject. Vandaar dat je andere bedragen krijgt'. Ik geloof het onmiddellijk; alleen wordt de IT wel gebruikt om die organisatorische veranderingen te bewerkstelligen. Verder stond het project mGBA (vernieuwing van de Gemeentelijke Basisadministratie) in de conceptrapportage als 'opgeschort'. Dat project is nu weer actief. Daarnaast is opmerkelijk dat er in de nieuwe rapportage geen raming vermeld staat bij het project Electronisch Patiëntendossier (EPD). Wel zijn de kosten op 1 januari 2009 geraamd op 91,4 miljoen euro. In de conceptrapportage stond het EPD nog geheel niet vermeld. Een andere duur project, Beter Benutten (BB21) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, stond in de conceptrapportage nog te boek als het op een na duurste IT-project (330,6 miljoen euro). De kosten van dat project staan niet meer vermeld in de nieuwe rapportage, omdat het is afgevoerd naar een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Dat is uiteraard ook een manier om de kosten te doen verlagen. Het is niet zo dat de kosten niet gemaakt worden (overigens ook uit de Rijksbegroting), het komt alleen niet uit dit budget. Ik vraag me steeds meer af of dit creatieve omgaan met gelden voor dit soort organen geoorloofd moet zijn. De woordvoerder kan niet met zekerheid zeggen of de verkeerde cijfers ook aan de Tweede Kamer zijn verstrekt, maar verwacht van wel. Ook hier: Tja. Blijkbaar is de vakantiemoeheid groot, want hoe moeilijk kan het nu zijn om de juiste rapportage te maken. Wellicht met een beter versiebeheer werken….?

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.