Aartsvijanden slaan handen (tijdelijk) ineen

19 mei 2009

Microsoft en de Linux Foundation zijn beide tegen een Amerikaanse softwarerichtlijn in ontwikkeling. Ze maken bezwaar tegen een passage over softwaregaranties en zijn het wat dat betreft volledig met elkaar eens. De samenwerking mag opmerkelijk genoemd worden. Microsoft drijft op de verkoop van gesloten software en de Linux Foundation stimuleert het tegenover gestelde. Daarbij: beide partijen zijn elkaar in het verleden meermalen in de haren gevlogen. Beide partijen echter slaan nu de handen ineen: het American Law Institute (ALI) sleutelt al sinds 2004 aan een richtlijn die leveranciers onder andere verplicht tot garantie op defecte software. Microsoft en de Linux Foundation hebben verduidelijking gevraagd over een passage waarin garanties op defecte software worden behandeld. Het lijkt erop dat het document open source software een andere status geeft dan software die wordt verkocht. Open source programma's zouden in de richtlijn ontheven worden van de garantieplicht die gesloten software wel krijgt. Veel open source softwareaanbieders verdienen echter geld met het onderhoud van de programmatuur. Het is onduidelijk of en hoe de richtlijn die leveranciers verantwoordelijk gaat houden voor defecten.


Jim Zemlin, directeur van de Linux Foundation, vindt dat de 'Principles' van de ALI in strijd kunnen zijn met de bestaande open source-licenties. De opgestelde regels zouden dan resulteren in juridische geschillen waarmee volgens Zemlin het delen van technologie wordt ondermijnd. Verder stelt hij dat de regel discriminerend is en oneerlijke concurrentie in de hand werkt. 'The exclusion discriminates among business models. Software provided free-of-charge, but for which the provider receives revenu via related delivery of advertising, appears to benefit from the exclusion'. Dat werd namens de Linux Foundation en Microsoft in een open brief geschreven. Dat is de enige manier om een signaal te geven aan ALI. Alleen leden van het instituut mogen zich bemoeien met de procedures. Een publieke oordeel vellen over de documenten is vooraf niet mogelijk. Wel is het mogelijk om de teksten in te zien tegen betaling van 45 dollar. Beide partijen vragen nu om uitstel zodat er tijd is om de belanghebbende partijen de gelegenheid te geven hun licht op het voorstel te laten schijnen. 'The mere fact that the Linux Foundation and Microsoft are joining forces may be viewed by some as remarkable, given that our differences receive far more public attention than when our interests converge.  But there is a wide range of issues that affect all software developers alike.  Our industry is diverse and sometimes contentious, but if nothing else unites us it is that we all believe in the power of software.  I hope that this represents just one of many opportunities to collaborate with the Linux Foundation and others going forward.  We have a lot more we can do together', zo schrijft Horacio Gutierrez, Deputy General Counsel voor Microsoft in een blogpost. De twee bezwaarmakers zeggen dat het zowel universiteiten als commerciële softwareleveranciers onmogelijk wordt gemaakt om zelf te bepalen welke garanties er gegeven worden. Bovendien eist de wet volgens hen nu al dat een koper moet worden geïnformeerd over welke garanties van toepassing zijn. Het tweetal adviseert het ALI dan ook om de goedkeuring van de conceptrichtlijn uit te stellen. Belanghebbenden krijgen daarmee de tijd om commentaar op het voorstel te leveren. Het initiatief van ALI lijkt sterk op het voorstel van Eurocommissarissen Vivian Reding en Meglena Kuneva om leveranciers van consumentensoftware aansprakelijk te maken voor de kwaliteit van hun product. Verschil is dat de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken volgens ALI ook voor zakelijk gebruikte software zou moeten gelden.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.