Amsterdam toch met Microsoft in zee

23 april 2009

De Amsterdamse gemeenteraad heeft besloten om nieuwe werkplekken standaard van OpenOffice.org en Firefox te voorzien, en om enkele opensource-pilots uit te breiden. Daarmee reageert de raad op het afsluiten van een contract met Microsoft. De raadsleden Sabina Gazic van de PvdA en Jeanine van Pinxteren van GroenLinks hadden hiervoor een motie ingediend. De twee raadsleden waren verbolgen over het feit dat tijdens een raadsvergadering werd besloten toch een zogeheten Enterprise Agreement met Microsoft af te sluiten. Met het driejarige contract is naar verluidt een bedrag van 800.000 euro gemoeid. De besparing die dit zou opleveren, zou volgens de raad wel aan opensourcesoftware en -diensten besteed worden. Het contract met Microsoft zou nodig zijn voor de tweede fase van het zogeheten 'Future Ready Workspace'-programma voor op opensourcesoftware gestoelde werkplekken. Dit programma is onderdeel van het Open.Amsterdam-initiatief. Getronics, dat voor de uitvoering zorgt, gebruikt daarvoor de SoftGrid-virtualisatiesoftware van Softricity. Dat bedrijf werd in juni 2006 door Microsoft overgenomen en Microsoft levert de SoftGrid-software nu alleen nog als onderdeel van het Microsoft Desktop Optimization Pack. Hiervoor moest echter weer het gewraakte Enterprise-abonnement worden afgesloten.


De overheid streeft ernaar om zoveel mogelijk open source software en open standaarden te gebruiken. De overgang van ‘merksoftware’ naar gratis producten verloopt moeizaam. In Amsterdam moet de gemeente zelfs acht keer zoveel betalen voor dezelfde Microsoft-licenties. Eigenlijk wilde de gemeente Amsterdam open source-werkplekken creëren. De maatregelen die genomen zijn om geld vrij te maken voor de veranderingen leveren nu een strop van 800.000 euro op. Waarschijnlijk zit de gemeente de komende drie tot zes jaar vast aan Microsoft-producten voor de desktops van ambtenaren en andere medewerkers. Microsoft wil SoftGrid alleen upgraden als de gemeente een duur abonnement afneemt dat ze niet nodig heeft. Er lijkt hier sprake te zijn van koppelverkoop en de gemeente overweegt naar de NMA te stappen. Gazic heeft gevraagd om de kwestie ook bij de Europese Commissie aan te kaarten. De gemeente wil eigenlijk geen nieuwe contracten met Microsoft omdat ze op termijn wil overstappen op open-source software. Door slechte afstemming hebben allerlei diensten inmiddels toch nieuwe contracten gesloten. Het gaat om Stadstoezicht, de GGD, de Dienst Ruimtelijke Ordening, de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, het advies- en ingenieursbureau van de gemeente, het Afval Energiebedrijf, het GVB en de stadsdelen Bos en Lommer, Oost en Osdorp. Op aandringen van Gazic en Van Pinxteren begint de gemeente al met het installeren van OpenOffice.org en Firefox op werkplekken. Wethouder Maarten van Poelgeest gaf aan dat dit niet overal onmiddellijk kan plaatsvinden. Zo werkt de gemeentelijke belastingdienst met standaardbrieven die zijn opgemaakt met Microsoftprogramma’s. Ondertussen gaat de aanschaf van het Microsoftabonnement wel gewoon door. De eventuele extra kosten moeten betaald worden met de besparing die het FRW-project oplevert. Daarnaast moet het College van B&W bij het opstellen van de begroting van 2010 een plan maken voor de overstap op open werkplekken in de rest van de gemeente. De pilotprojecten bij de Dienst Wonen en in het Stadsdeel Zeeburg moeten beide nog dit jaar worden uitgebreid. Staatssecretaris Heemskerk prees de inspanningen van de gemeente: volgens hem heeft bestuurlijk Nederland op het gebied van opensourcesoftware 'meer koplopers' nodig. Het kabinet heeft zelf ook een IT-actieplan voor het verminderen van de afhankelijkheid van leveranciers en het bevorderen van software-interoperabiliteit. Van dit 'Nederland Open in Verbinding'-programma is onlangs de eerste voortgangsrapportage gepubliceerd.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.