Datarot ? CBS-film over digitale duurzaamheid

26 maart 2009

Lydia Robertson is een filmproducent, maar haar eerste film, die ze maakte toen ze nog op de High school zat, heeft ze zelf ook nog nooit gezien. 'It's called 'The Chicken Lady,' a horror-comedy', zo zegt ze. 'It's the most ridiculous film ever made. It might be one of the worst films ever made! But we learned a lot, and that was the point. By 1986, when I was graduating from New York University film school, you couldn't get these machines to play it back on. So I had no way to play it. I've not seen it since it was made'. De tapes waar de film op staat zijn prima in orde, maar de machines om ze af te spelen bestaan niet meer. 'Data rot', of zoals we het hier noemen: digitale duurzaamheid, raakt bestanden, hardware en software. Ze raken verouderd en worden verlaten. Bill La Via, een biotechnoloog, kan zijn presentaties van tien jaar geleden iet meer openen. 'The program is Aldus Persuasion, and it was slideshow presentation program. They basically went out of business, because PowerPoint took over that marketplace'. PowerPoint can’t open his Persuasion files. 'My data is unreadable'. Veroudering heeft zo sterk doorgezet dat er in Silicon Valley een computer museu, is ontstaan, The Computer History Museum. Ook de Universiteit van Amsterdam heeft zo'n museum. Dag Spicer, curator van het CHM, toonde de eerste hard disk ter wereld uit 1956. Het weegt ongeveer 500 kilo en kan ongeveer 5 MB opslaan, misschien net genoeg voor 1 MP3-tje. Dat wordt wel sjouwen….


'There's a consensus that as the ability to store more and more data [increases], the data itself has become less and less reliable', zo zegt Don Mennerich, van de New York Public Library. Uiteraard is niet iedereen ongelukkig, want er is een hele industrie ontstaan om oude opnamen en gegevens terug te halen. Een van die bedrijven is VidiPax in New York. 'We restore, and then we make something else out of it', zegt Sam Verga, marketingdirecteur van de bedrijf. Veel van die bedrijven hebben oude hard- en software draaiend. En dat is voorlopig ook de kunst. Laura Campbell is Chief Information Officer van de Library of Congress, die de grootste collectie film en geluid bergt, maar ook 56 miljoen manuscripten, 6 miljoen kaarten en 1 ½ miljoen zeldzame boeken. Sinds begin jaren '90 is de bibliotheek de belangrijkste collecties aan het digitaliseren, een project dat al tientallen miljoenen heeft gekost. 'Well, really, what we're trying to do is to save our collective memory, to be able to pass on human record of our time', zo zegt ze. Het bestandsformaat dat gekozen is om de bestanden leesbaar te houden is TIFF. 'It's an open standard, a very plain type of digital file called TIFF. And we have actually had to migrate these files already'. 'A hard drive lasts about five years', zegt Campbell. 'The low range of CDs' and DVDs' longevity is five years. So the basic lesson is: Look after your own data and make sure that you take steps to keep it moving onto new formats about once every ten years'. Migratie is een van de enig werkbare strategieen om bestanden leesbaar te houden. Er bestaat geen bestandsformaat en geen drager die eeuwig bestaat. Vraag het aan Verga. 'Only the brain, the human brain', krijg je dan als antwoord. ''And that lasts for about 75 years'. Uiteraard bestaat er ook nog emulatie, waar druk mee wordt geexperimenteerd. Maar dat is nou net de clou: er wordt mee geexperimenteerd. We kunnen er nog niet op vertrouwen. Voor de film: klik hier.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.