Nederland Open in Verbinding mag geen sof worden

6 maart 2009

Het Ministerie van EZ verzekert dat er wel een meldpunt komt voor onterecht gebruik van gesloten standaarden. NOiV heeft 'een foutje' gemaakt, blijkbaar. Dat laat een woordvoerder van EZ weten, na vragen uit de Tweede Kamer. Gisteren bleek dat de programmamanager van NOiV, Ineke Schop, geen fiducie heeft in een Meldpunt Gesloten Standaarden en een Open Standaarden Brigade. En dit terwijl de staatssecretaris dat expliciet aan de Tweede Kamer beloofde. De Socialistische Partij maakte zich boos over deze afzwakking van het actieplan en stelt prompt Kamervragen. Maar EZ haast zich te melden dat het programmabureau voor zijn beurt gesproken heeft. 'Het meldpunt komt er gewoon, dat zullen we ook melden in de voortgangsrapportage. Waar dit bericht vandaan komt, is mij een raadsel. Het klopt gewoon niet. Ik weet niet hoe het gelopen is, maar het is gewoon een foutje. De teneur dat het actieplan wordt afgezwakt is dan ook niet terecht', aldus de EZ zegsman.


In die rapportage staat letterlijk dat 'de opzet van een Meldpunt Gesloten Standaarden en de Servicebrigade Open Standaarden gereed is en dat uitvoering snel zal starten' zo laat de woordvoerder weten. Binnenkort wordt de rapportage naar de Kamer gestuurd. EX stelt tevens dat het onjuist is dat NOiV niet meer achter de lagere overheden aan zal gaan, omdat daar geen wettelijke dwangmiddelen beschikbaar voor zijn. 'We hebben een getrapt systeem. Eerst was vooral de Rijksoverheid aan de beurt. Maar het NOiV zal zich de komende tijd juist meer op lagere overheden, zorg en onderwijs concentreren', zo laat EX de goede bedoelingen weten. Over het jaarbudget van NOiV is nog geen duidelijkheid. De geplande begroting voor 2009 valt 2,3 miljoen euro hoger uit. 'Dat budget is nog niet vastgesteld, daarover worden nog gesprekken gevoerd. Maar als er meer bij zou komen, denk ik dat het op vruchtbare akkers terecht zal komen', aldus dezelfde woordvoerder nogmaals. SP-Kamerlid Arda Gerkens stelde op basis van het bericht van Schops onmiddellijk Kamervragen aan staatssecretaris Heemskerk. 'De vragen zijn de deur al uit. Ik ben verbijsterd. Helemaal het feit dat wij niet op de hoogte zijn gesteld. Dat het is aangepast zonder dat Heemskerk ook maar de moeite neemt om een brief naar de Kamer te sturen', zegt ze. Gerkens was vooral verbolgen over het feit dat het Meldpunt Gesloten Standaarden er niet komt. Juist dat kon vooral lagere overheden prikkelen om het Actieplan uit te voeren. 'Maar wat ik ook heel ernstig vind is dat de NOiV eigenlijk nu zegt, nou we kunnen niks met die lokale overheden, want we hebben geen dwangmiddelen, dus laten we het maar vallen. Terwijl er wel afspraken en bestuurlijke akkoorden liggen. … Het lijkt erop dat het NOiV zijn taken aan het versmallen is, maar wat daar dan achter ligt, ik weet het niet. Ze lijken zich nu meer te richten op de ministeries, terwijl die al het verste zijn. Ik vind het een zwaktebod'. De SP wilde zo snel mogelijk met Heemskerk om tafel. 'PvdA'er Martijn van Dam, die destijds de moties voor het Meldpunt en de Brigade heeft ingediend, was niet bereikbaar. NOiV evenmin. Likt waarschijnlijk nu de wonden. Het was ook niet echt handig, zo'n uitspraak….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.