‘Internetbos’ ter bestrijding van CO2-uitstoot Internetgebruik

23 april 2008

Klimaatcompensatie is er populair vandaag de dag. Het torenhoge energieverbruik neigt daar ook toe. 'Global warning' vergt ingrepen. Internetbedrijf Cleanbits heeft een nieuw initiatief bedacht: een klimaatbos. Maakte het eerder al mogelijk om via haar website te controleren of een website 'groen' is, nu dit initiatief. Overigens: met de resultaten van de 'groen'-test moet voorzichtig worden omgegaan. Een IP-adres toegekend door een internetprovider betekent niet dat de website ook daar gehost wordt. Cleanbits heeft dat niet begrepen (houdt er in ieder geval geen rekening mee), waardoor de resultaten vaak niet correct zijn. Het klimaatbos, dat moet compenseren voor de CO2-uitstoot die het gebruik van het internet veroorzaakt, wordt in Gelderland bij Apeldoorn aangelegd. Op twintig hectare bosgrond moeten vooralsnog ongeveer honderdduizend eiken, elzen, essen, grove dennen, haagbeuken en linden geplant worden. Het internetgebruik is even slecht voor het milieu als het vliegverkeer, zo stelt Cleanbits. Dit stelling lijkt stevig maar is (en wordt) nergens op gebaseerd. 'Naar schatting is het internet wereldwijd verantwoordelijk voor vijf tot vijftien procent van het CO2 verbruik', zo stelt Rene Post, coordinator van het project voor Cleanbits. 'Dat is vergelijkbaar met de kooldioxide die wordt uitgestoten in de luchtvaart, alleen neemt de vervuiling bij het internet veel sneller toe. Maar waar het vliegverkeer er amper iets tegen kan doen, zijn er voor het internet wel genoeg maatregelen te nemen. Zoals energiebesparing en het gebruik van groene stroom bijvoorbeeld.' Wellicht, hoewel groene stroom ook zijn nadelen heeft, zo hebben we ontdekt.

De compensatie is volgens Cleanbits net zo belangrijk voor bedrijven die duurzaam willen werken. Internetbedrijven kunnen een bosperceel aanplanten om de CO2 uitstoot van hun klanten te compenseren en zich daarbij 'goed' te voelen. 'Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar de bedrijven kunnen er ook een statement mee uitdragen. Ze laten zien dat ze het milieu wel degelijk belangrijk vinden'. Het bos wordt in samenwerking met Het Geldersch Landschap aangelegd op percelen op de Veluwe en in de Achterhoek. Post noemt kritiek op het project 'slecht doordacht. Mensen noemen het een druppel op een gloeiende plaat. Dat kan zo zijn, maar je moet met een druppel beginnen. Nietsdoen is geen optie, en met alleen gemopper schiet niemand iets op. We hebben nú een probleem en daar moeten we nú iets aan doen. Dat moet doordringen tot de sector'. Toch is die kritiek niet zomaar te weerleggen. 'Bomen planten om de uitstoot van broeikasgas te compenseren is een illusie', althans dat zegt milieuactiviste Jutta Kill van de Engelse organisatie SinksWatch. Ze zag het vorig jaar in Mount Elgon National Park in Oeganda, waar de Nederlandse stichting Face ruim 4 miljoen euro heeft geïnvesteerd in de aanleg van klimaatbos. 'Toen al was duidelijk dat de lokale bevolking het niet zou accepteren dat vruchtbaar land werd omgezet in bosgebied. De boeren ondervonden daar nauwelijks voordeel van. Alle rechtszaken van bewoners tegen hun verdrijving uit het park zijn gewonnen. Stichting Face zal de bomen die nu verloren zijn gegaan ook niet makkelijk op een andere plek in het park kunnen compenseren'. Boeren werden verdreven uit het park en kregen daar hoogstens een tijdelijk baantje als planter of kweker voor terug. Dus namen ze afgelopen jaar delen van het bos weer terug, wat gedoogd werd door de lokale autoriteiten. Van de 3,4 miljoen ‘klimaatbomen’ die met Nederlands geld waren geplant, zijn mogelijk een half miljoen exemplaren verloren gegaan. Dat is omgerekend ongeveer 182 duizend ton CO2. De gebeurtenis bewijst volgens Kill dat bossen ongeschikt zijn om kooldioxide in vast te leggen. ‘Het is geen veilige methode. Niet alleen vanwege menselijke activiteiten, maar ook vanwege vuur, storm en ziekten. We hebben daar te weinig controle op’. Met het argument dat via de aanleg van bossen honderd jaar tijdwinst kan worden geboekt, is ze het oneens. ‘Klimaatcompensatie wordt gebruikt als argument om geen echte maatregelen te hoeven nemen. Het kweekt illusies.’ Die problemen spelen uiteraard in Nederland minder. In ieder geval is het een vriendelijk initiatief, wat weinig kwaad kan. En elke compensatie is meegenomen…

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.