Interoperabiliteitslaboratorium OOXML ? ODF

7 maart 2008

Microsoft heeft met vijf partners een 'laboratorium' opgezet waarin de interoperabiliteit tussen OOXML en het ODF-formaat verbeterd moet worden. De vijf partners zijn Novell, DataViz, Mark Logic, Nuance Communications en Quickoffice. Deze bedrijven hebben alle belang bij een goede conversie tussen OOXML en ODF. Novell heeft al een plugin ontwikkeld die OOXML-bestanden leesbaar (en schrijfbaar) maakt voor haar eigen versie van OpenOffice. Microsoft zelf wil in ieder geval publiekelijk tonen dat het bedrijf zich inspant om interoperabiliteit te bereiken. Dat zou kunnen helpen met de ISO-ratificatie van DIS 29500. En dat is belangrijk voor het bedrijf omdat de resultaten van de voorbereidende conferentie in Geneve (ondanks al berichten van het bedrijf die het tegendeel beweren) nu niet direct een succes was. Daarbij gaan er geruchten dat sommige deelnemers hun uitgebrachte stem willen veranderen in NO, via een officiele procedure bij ISO. Elk positief bericht kan Microsoft gebruiken, zoals ook de verbazingwekkende brief van Patrick Durusau, een van de grondleggers van ODF, om OOXML gewoon goed te keuren.


Het laboratorium dient om interoperabiliteit te verzekeren met het ODF-formaat, dat al een internationale standaard is, en dat gebruikt wordt in de OpenOffice software, die onder andere door Novell wordt gebruikt. DataViz produceert een office suite voor de mobiele markt (Documents to Go) en ondersteunt OOXML-bestanden. Mark Logic levert de XML-database Mark Logic Server, die de XQuery standaard ondersteunt. Nuance levert stemherkenningssoftware en PDF-conversie software. En tenslotte: QuickOffice levert eveneens een mobiele office suite die OOXM ondersteunt. Al deze bedrijven hebben een belang in de werking van het OOXML-formaat en willen verzekeren dat geen enkele verandering die of door Microsoft of door anderen in het formaat aanbrengt hun eigen producten in gevaar brengt. De oprichting van het laboratorium komt een paar weken na de unilateraal door Microsoft geadopteerde Interoperability Principles . De belangrijkste daarvan is: 'Microsoft commits that all the protocols in its high-volume products that are used by any other Microsoft product will be made openly available to the developer community in a non-discriminatory fashion. These Open Protocols may include protocols that implement industry standards'. De rapportages over de voorbereidende conferentie van de ISO in Geneve verschillen nogal, maar geen daarvan zijn onafhankelijk gevalideerd. In ieder geval werd Patrick Durusau, een van de drijvende krachten achter de standaardisatie van ODF, hierdoor geprovoceerd een open brief uit te brengen (1), waarin hij oproept tot adoptie van OOXML als een internationale standaard. 'Reject DIS 29500? The cost of rejection is that ordinary users, governments, smaller interests, all lose a seat at the table where the next version of the Office standard is being written', zo schrijft Durusau. 'Approve an admittedly rough DIS 29500? That gives all of us a seat at the table for the next Office standard. Granting that I wince at parts of DIS 29500, it is hard for me to argue with that rationale'. Microsoft kondigde eveneens de release aan van de eerste 1.1. versie van de stand-alone vertaler tussen ODF en OOXML, zoals gehost door SourceForge. Het blijkt dat alleen de commandolijnversie van het product naar versie 1.1. is ge-upgrade. En als we de release notes bekijken blijkt dat veel layout-opties tussen Word 2007 en ODF documenten in de vertaling verloren gaan. Zoals pagina-achtergrondkleuren, achtergrond-afbeeldingen voor tabellen, tekstrotatie, embedded objects, verborgen secties en nog een aantal meer. Er zijn 41 layout-elementen die door deze nieuwste versie van de vertaler niet worden ondersteund. Dat betekent dat er ofwel slecht werk is geleverd ofwel dat de betreffende functionaliteiten niet vertaalbaar zijn. Als dat laatste zo is dan is het de vraag waar het probleem ligt. Dat zou best Microsoft's OOXML kunnen zijn, want de slordige hantering van geaccepteerde web-standaarden en het feit dat veel van deze niet-vertaalbare functionaliteiten 'application specified behaviour' is maakt vertaling erg moeilijk. Zowel ODF als OOXML laten nogal veel over aan het gedrag van applicaties, wat een vertaling complex maakt.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.