Eindelijk de fundamentele vraag….

5 maart 2008

Een rechter in de Verenigde Staten moet gaan bepalen of het aanbieden van muziek via een P2P-netwerk als Kazaa gelijk staat aan het overtreden van de auteursrechtwetgeving. Dit zeker indien niet duidelijk is of bewezen kan worden dat de aangeboden muziekbestanden daadwerkelijk verspreid (gedownload) zijn. Jeffrey Howell en zijn echtgenoten werden al in 2006 door de RIAA in een rechtszaak beschuldigd van het aanbieden van beschermde muziek via Kazaa. Howell stelt dat hij gebruik maakte van Kazaa om de muziek naar draagbare spelers over te zetten. Dit is volgens de auteurswetgeving toegestaan. De rechter Neil V. Wake was met dit argument echter niet te overtuigen en kende de RIAA in augustus 2007 een schadevergoeding toe van 40.500 dollar, plus 350 dollar proceskosten. Howell ging hiertegen in beroep met het argument dat aanbieden van muziek niet hetzelfde is als verspreiden ervan, en alleen dat wordt door de wet verboden. De rechtbank besloot dat om dit hoger beroep te kunnen beoordelen het nader uitgezocht diende te worden, waardoor hij de schadevergoeding voorlopig bevroor. Vanwege het principiële karakter van de zaak en de fundamentele vraag, die het lot van veel door de RIAA aangespannen zaken kan bepalen, besloot de Electronic Frontier Foundation de Howells juridische hulp aan te bieden. In een bij de rechtbank ingediende brief stelt de EFF dat de RIAA nooit heeft aangetoond dat de aangeboden muziekfiles ook werkelijk zijn gedownload en dat het aanbieden op zich geen schending van auteursrecht is.


Fred von Lohmann, advocaat van de EFF, zal de Howells verdedigen bij de voortzetting van de zaak deze week. De uitspraak wordt met belangstelling tegemoet gezien. Tot nu toe werd altijd geoordeeld dat het aanbieden van materiaal gelijk stond aan het verspreiden ervan. Als de rechtbank dit niet accepteert zal de RIAA voortaan moeten bewijzen dat het materiaal inderdaad door anderen dan haarzelf is gedownload, een bewijs dat niet makkelijk te leveren zal zijn. De Howells hebben altijd gesteld dat Kazaa was 'not set up to share' en dat de bestanden waarnaar MediaSentry verwijst 'for private use' waren en 'for transfer to portable devices, that is legal for fair use'. De EFF stelt dat 'the mere fact that songs were made available for download in a shared folder does not constitute copyright infringement'. De enige download die aantoonbaar is, is uitgevoerd door MediaSentry met goedkeuring van de RIAA. Deze download echter is volgens de EFF geen inbreuk op het auteursrecht. Dit 'making available' argument staat voortdurend in de belangstelling tijdens rechtszaken als dit. Een van de rechtbanken (namelijk die in de zaak van Jammie Thomas) stelde dat 'the labels did not have to prove that anyone downloaded any files from Thomas, because the mere fact that they were in a KaZaA share was sufficient to constitute copyright infringement'. Von Lohmann zal tegen die interpretatie van de US Copyright Law in het geweer komen. 'Since the Copyright Act specifically authorizes copyright owners to control copies distributed to the public, there needs to be evidence that said distribution actually took place', zo zegt hij. En de brief van de EFF zegt verder: 'Where the only evidence of infringing distribution consists of distributions to authorized agents of the copyright owner, that evidence cannot, by itself, establish that other, unauthorized distributions have taken place. De EFF stelt verder dat statistisch gezien de Howells geen blaam treft: 'With over 2.2 million KaZaA users online when MediaSentry downloaded the files, it's highly unlikely that anyone would have grabbed the 11 songs in question, as they were popular songs and available from thousands of other users on KaZaA'. Het feit dat rechter Wake argumenten in deze toestaat is belangrijk. Als hij op basis van die argumenten besluit dat de RIAA bewijs moet leveren dat iemand anders dan MediaSentry de bestanden heeft gedownload om inbreuk op het auteursrecht aan te tonen, dan heeft de RIAA een probleem. Maar het is uiteindelijk wel de fundamentele vraag waar het om draait….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.