Burgers verspreiden ander nieuws dan journalisten

12 september 2007

Stel dat er op een dag een wereld zou zijn zonder journalisten en redacteuren: hoe zou het nieuws er dan uitzien ? Zouden burgers de neiuwspagina's anders maken dan beroeps-journalisten ? Als we een nieuwe studie van het PEW Research Center, en dan met name het Project of Excellence in Journalism (PEJ), moeten geloven dat zal de nieuws pagina er totaal anders uitzien, veel diverser, en veel meer gebaseerd op andere en wellicht veel controversiëlere bronnen. Het rapport vergeleek het nieuws van de belangrijkste 'mainstream' nieuwsmedia met de nieuwspagina's van een aantal belangrijke nieuwssites, die gevuld worden door de participatie van haar gebruikers. Het nieuws werd gedurende een week bijgehouden en vergeleken. In een week waarin de 'mainstream' media voornamelijk nieuws brachten over Irak en het immigratiedebat brachten de drie leidende gebruikers-nieuwssites (Reddit, Digg en Del.icio.us) met nieuws over de release van Aplle's iPhone en het feit dat Nintendo Sony was gepasserd daar waar het gaat om netto-waarde. Er waren zelfs subtiele verschillen tussen drie verschillende vormen van 'user-driven' content binnen een site: Yahoo News' Most Recommended, Most Viewed en Most Emailed. De vraag of en in welke mate burgers het nieuws anders definiëren dan beroeps-journalisten wordt steeds relevanter, nu sites zich steeds afhankelijker maken van de gebruikers in de verspreiding van het nieuws. De meeste sites genereren zelf geen nieuws, maar verzamelen het en geven hun gebruikers de 'macht' om te bepalen wat het nieuws op de site gaat worden. Die trend zien we op alle populaire sites, en zelfs op de nieuwspagina van MySpace.

Wat doen gebruikers met de geboden mogelijkheid om zelf het nieuws te bepalen ? PEJ nam een snapshot van het neiuws van de week van 24 tot 29 juni 2007 op de drie belangrijkste gebruikersafhankelijke sites met nieuws: Digg, Del.icio.us en Reddit. In aanvulling daarop werd voor het onderzoek Yahoo News onderzoecht, een site die een nieuwspagina biedt bijgehouden door journalisten en redacteuren en drie lijsten met gebruikers-gewaardeerd nieuws. Dit werd vervolgens vergeleken met het nieuws van 48 'mainstream' nieuwskanalen, opgenomen in de News Coverage Index van PEJ. 644 nieuwsberichten van de gebruikers-gewaardeerde nieuwssites werden gecodeerd voor het onderzoek en vergeleken met 1345 nieuwsberichten van de 'mainstream' media. Vervolgens werden de drie gebruikers-gewaardeerde nieuwssites met elkaar vergeleken, En tenslotte werden de drie gebruikers-gewaardeerde nieuwslijsten van Yahoo News vergeleken met het door journalisten samengestelde Yahoo News, dan met Digg, Reddit en Del.icio.us en tenslotte met elkaar. De resultaten van het onderzoek:

  • 1.De nieuwsberichten van de verschillende sites en media verschilden van elkaar. De door gebruikers uitgekozen nieuwsberichten bevonden zich niet onder de belangrijkste berichten van de 'mainstream' media. En de berichten op de gebruikerssites verschenen meestal maar een keer, zonder follow-up.
  • 2.De bronnen van het nieuws zijn anders. 70 % van de nieuwsberichten op de gebruikerssites komen uit blogs of websites zoals YouTube en WebMd, wat in principe geen echte nieuwssites zijn.
  • 3.De drie gebruikerssites verschilden op een subtiele manier ook van elkaar. Reddit concentreerde zich het meest op politieke gebeurtenissen in Wahington, Digg richtte zich met name op de release van Apple's iPhone en Del.icio.us had het meest diverse nieuwspakket en de minste overlap met de News Index.
  • 4.Op Yahoo News blijken de door gebruikers gekozen top-nieuwsberichten slechts zelden gelijk te zijn aan die van de journalistieke nieuwsbronnen.
  • 5.Most Recommended Stories richtte zich vooral op 'news you can use, zoals wat te doen om je benen in goede gezondheid te houden tijdens lange vluchten. Most Viewed Stories bevatten meestal meer sensationeel nieuws, met de nadruk op misdaad en 'jet-set'-nieuws. De Most Emailed Sories waren het meest divers, variërend van praktisch tot dwaas.
  • 6.De gebruikerssites concentreerden zich veel meer op binnenlands nieuws. Yahoo bleek het meest internationaal georienteerd. Kortom: de gebruikerssites brachten, althans in de onderzochte week, meer divers nieuws, maar wel meer gefragmenteerd dan dat van de 'mainstream' media.

Dit betekent niet dat de gebruikers het nieuws van die 'mainstream' media niet goed vinden. De nieuwssites kunnen voor een bepaald publiek aanvullend zijn. Gedurende de week was het nieuws over de immigratie goed voor 10 % van alle nieuwsberichten in de News Coverage Index, gevolgd door branden bij Lake Tahoe (6%), de mislukte aanslagen in Groot-Brittannië (6%), gebeurtenissen in Irak (6%), beslissingen van het hooggerechtshof (5%), de presidentsverkiezing van 2008 (4%), overstromingen in Texas (4%) etc. Deze verhalen zijn nauwelijks zichtbaar op de gebruikerssites. Slechts 5 % van de nieuwsberichten daar vertoonde een overlap met de nieuwsberichten in de News Index. Op de nieuwssites waren er eigenlijk geen dominante berichten. Het enige nieuws wat een zekere mate van repetitie had was dat over Apple's iPhone en eigenlijk alleen maar op Digg. Het rapport geeft een beeld van de nieuwssector in die ene week, waarbij helder wordt dat het nieuwsdomein van de verschillende media totaal anders is. Dat is een belangrijke conclusie, en moet aanleiding geven tot discussie over de wijze waarop door de belangrijkste media met nieuws wordt omgegaan.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.