Microsoft hapt (voorlopig) in het zand….

4 september 2007

Microsoft's eerste poging om acceptatie van de ISO voor een snelle standaardisatie van OOXML te verwerven is mislukt. De Joint ISO/IEC Technical Commission (bekend als JTC 1), heeft 41 deelnemende leden. Van die 41 leden stemden 17 in het voordeel van een snelle standaardisatie, 15 stemden er tegen en 9 onthielden zich van stemming. Er is voor zo'n versneld traject een meerderheid van 66 % van de stemmen nodig, waarbij de onthoudingen niet meegeteld worden. Microsoft wist dus slechts 53 % van de stemmen te behalen. OOXML is Microsoft's XML-formaat, maar het wordt als minder 'open' beschouwd (terecht) dan de belangrijkste concurrent, ODF. Andy Updegrove, een advocaat uit Boston en een belangrijke voorstander van open formaten, noemde de stemming in zijn blog een ernstige tegenslag voor Microsoft. 'This is a major, but predictable, defeat for Microsoft, given the immature status of the OOXML specification at the time it was submitted to the ISO, and the speed with which Microsoft pushed it through the process', zo zei hij. Microsoft, uiteraard, probeerde de stemming positief te benaderen.

'We are extremely delighted to see that 51 ISO members, representing 74 percent of the qualified votes, have already voiced their support for ISO ratification of Open XML, and that many others have indicated they will support ratification once their comments are resolved in the next phase of the ISO process', zo zei Tom Robertson, de verantwoordelijke voor interoperabiliteit en open standaarden binnen Microsoft. 'Given how encouraging today's results were, we believe that the final tally in early 2008 will result in the ratification of Open XML as an ISO standard'. Robertson vermijd te vermelden dat een snelle certificatie van OOXML in twee stemmingen werd afgewezen. De JTC1-stemming is de belangrijkste stemming, en die verloor het bestandsformaat ruim. Een tweede stemming was een uitgebreidere stemming, namelijk de stemming tussen deelnemende leden en waarnemers. Van de 87 stemmen die in deze ronde werden uitgebracht stemden er 18 tegen, 51 voor en onthielden zich 18 leden van stemming. Ook hier tellen onthoudingen niet mee: daarmee rekening houdend, stemde 74 % voor OOXML en 26 % tegen. Aangezien 75 % nodig is voor een goedkeuring ging het dus ook hier, zij het slecht met 1 % verschil, mis. Robertson doet het voorkomen dat OOXML op basis van de stemmingen eigenlijk al zo goed als door het proces is, terwijl het nog heel wat steun zal moeten verwerven onder de deelnemende leden aan JTC1. De stemming daar weegt immers het zwaarst. Standaardisatie door de ISO is een belangrijke mijlpaal voor het bestandsformaat. Zoals Updegrove stelt: 'European governments show a strong preference for software with ISO recognition vs. programs without it'. ODF heeft die mijlpaal al bereikt; dat is naar alle waarschijnlijkheid ook de directe reden voor Microsoft om een gelijksoortige erkenning voor OOXML af te dwingen. De volgende stap ligt nu bij de ECMA en Microsoft: OOXML zodanig aanpassen dat het de noodzakelijke stemmen kan verwerven om het standaardisatieproces positief te beeindigen.'Technical experts around the world have provided invaluable feedback and technical recommendations for evolving the format', zo stelt Robertson. 'The high quality of the Open XML format will be improved as a result of this process, and we take seriously our role in working within the ECMA technical committee to address the comments received. We believe that the ISO National Bodies will be pleased with the results'. Dat is te hopen, want Microsoft dient nu een revisie-traject in te gaan dat het uit alle macht heeft geprobeerd te vermijden. En er is nogal wat te reviseren, kijk hier maar. Updegrove stelt dat, ondanks Microsoft's positieve berichten over de stemming, de stemming uitgedraaid is op een duidelijke nederlaag. 'It's just spin, exactly what you'd expect anyone to do. If you read some of the statements by Microsoft around the world, they are astonishingly brassy. It's like telling the Big Lie: if you say it baldly enough, people will believe'. De uiteindelijke definitieve stemming wordt verwacht in maart 2008. Mislukt de stemming daar, dan kan het 'gewone' standaardisatietraject ingezet worden, maar dat duurt jaren. Voor Microsoft zal de standaardisatie dan veel te laat komen. Het streven naar een snelle standaardisatie is erg controversieel, waarbij Microsoft heeft moeten toegeven dat sommige van haar vertegenwoordigers aan leden van de nationale standaardisatie-organen financiële beloften hebben gedaan in ruil voor de ondersteuning van OOXML. Microsoft heeft gesteld dat dergelijke praktijken (zoals die in Zweden zijn voorgevallen) geen autorisatie hebben van het hoofdkantoor van het bedrijf. Uit de vele reacties (van 'himmelhoch jauchzend bis zum Tode betrübt') een hele belangrijke: die van Eric S. Raymond, een van de oprichters van het Open Source Initiative (OSI). Hij stelt 'almost ready' te zijn 'to recommend that Microsoft not receive approval from the OSI for the Microsoft Permissive License'. Als dat zou gebeuren dan kan de licentie niet als een open source licentie gelden. Raymond zei dat 'OSI will treat any licences submitted by Microsoft strictly on their merits, without fear or favour. That remains OSI's position', maar dat zijn 'resolve is being sorely tested, because Microsoft's behaviour in the last few months with respect to OOXML has been egregious. … They haven't stopped at pushing a 'standard' that is divisive, technically bogus, and an obvious tool of monopoly lock-in; they have resorted to… ballot-stuffing [and] committee-packing… to ram it through the ISO-standardisation process in ways that violate ISO's own guidelines wholesale'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.