Red Hat wil best over interoperabiliteit met Microsoft praten…

7 juli 2007

Linux-distributeur Red Hat wil samen met Microsoft de interoperabiliteit tussen hun software verbeteren, maar wenst daarbij geen enkele overeenkomst te tekenen waarbij beide partijen elkaar licenties verschaffen voor elkaars patenten en elkaar derhalve niet kunnen vervolgen voor eventuele patentinbreuken. Microsoft weigert echter gesprekken zonder dat de patentkwestie wordt geregeld. Net zoals de zeer controveriele overeenkomsten met Novell, Xandros en Lindows, al betogen alle Linux-distributeurs dat de patentovereenkomst eigenlijk geen patentovereenkomst is. Het staat echter wel in die overeenkomsten…. Red Hat wil dat dus niet. Voor Microsoft hebben gesprekken met Red Hat dan ook geen zin, want juist die patentkwestie is voor het bedrijf een voorwaarde om over interoperabiliteit te kunnen praten. Vanaf het begin van Microsoft's campagne om overeenkomsten te sluiten met Linux-distributeurs heeft Red Hat voortdurend oppositie gevoerd tegen de patentovereenkomsten. Het bedrijf stelt dat overeenkomsten die alleen specifieke gebruikersgroepen beschermen tegen patentinbreuken inconsistent zijn met de principes van onbeperkte distributie die inherent zijn aan open source-software. Red Hat managers, met name Mark Webbink, hebben hun ontevredenheid over de patent-deal van Microsoft met Novell niet onder stoelen of banken gestoken.

Hetzelfde geluid is gehoord van Francois Bancilhon, directeur van het Franse Mandriva, en van Ubuntu-grondlegger Mark Shuttleworth. Paul Cormier, vice-president engineering bij Red Hat, geeft aan dat zijn bedrijf nog steeds uiterst gespitst is op samenwerking ter verbetering van interoperabiliteit 'to solve real customer problems without attaching any unrelated strings, such as intellectual property'. Bob Muglia, senior vice-president server and tools bij Microsoft, ontkent dat intellectueel eigendom niets te maken heeft met interoperabiliteit. Hoewel hij moet toegeven dat er interoperabiliteit via overeenkomsten te bereiken is waar een patentovereenkomst geen deel van uitmaakt, stelt hij dat de 'Linux distributors haven't actually solved the customer's interoperability problem unless [they] have also solved the licensing issue'. Een licentie-zaak ? Welke dan ? Microsoft stelt dat Linux en andere open source software inbreuk maakt op meer dan 200 van Microsoft's softwarepatenten, maar het bedrijf heeft nooit ook maar het geringste daarvan aan bewijs overlegd en heeft evenmin details vrijgegeven inzake de vermeende inbreuken. Zelfs Novell stelt publiekelijk dat haar overeenkomst met Microsoft niet voortgekomen is door enig bewijs voor patentinbreuken. Op dit moment is er geen enkele reden waarom Linux-distributeurs iets van Microsoft in licentie zouden moeten nemen om interoperabiliteitsoplossingen van de open source gemeenschap te verspreiden. Linux verspreiders weten heel wel dat interoperabiliteit het beste gediend is met open standaarden. Een realiteit die ook in de wereld van de 'closed software' steeds meer wordt erkend. Al heeft Microsoft er een handje van om een open standaard op een Microsoft-manier uit te leggen en dus minder 'open' te maken. Maar als Microsoft werkelijk serieus om haar klanten de mogelijkheid te geven interoperabel te kunnen werken met de open platforms die zij in het leven hebben geroepen, dan dient het bedrijf dat te doen door transparantie, het nakomen van de eigen marketing-praatjes en vooral niet door het zaaien van FUD (= fear, uncertainty and doubt). Het wordt tijd dat Microsoft zelf eens openheid geeft van patentzaken. Is het niet Novell dat een grote hoeveelheid patentrechten heeft op Unix ? Heeft Microsoft in veel gevallen niet gebruik gemaakt van Unix-technologie ? Hoeveel patenten heeft Microsoft niet geschonden ? Gezien het grote bedrag dat in de Novell-Microsoft-overeenkomst richting Novell vloeit, zou dat wel eens de belangrijkste reden kunnen zijn van de overeenkomst….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.