How blogs are twittering: de verplaatsing van blogs naar ‘real time’

12 juni 2007

De sensatie Twitter brengt de potentie van de mobiele telefoon naar de wereld van de blog. Terwijl een groeiend aantal bloggers hun weblog laat voor wat het is vanwege juist het volkse journalisme en de massacomsumptie die het medium in eerste instantie karakteriseerde, laat de populariteit van Twitter zien hoe graag mensen delen van hun leven delen in real time. Er zijn vele weblogs die iedereen die denkt iemand te zijn in de technologie regelmatig leest. De blog van Lisa Hsu, een student computerwetenschappen aan de Universiteit van Michigan, behoort daar niet toe. Nadat er in het nieuws uitgebreid over haar blog geschreven is heeft ze deze onmiddellijk naar een nieuwe site verhuisd, waar de blog tot nu toe niet te openen valt. Zo af en toe schrijft ze over haar wetenschappelijke interesses, maar veel vaker mijmert ze over hele normale dingen waar alleen haar vrienden in geinteresseerd zullen zijn: details van een bezoek aan de tandarts, webontdekkingen, films. Hsu denkt dat ongeveer vijf mensen regelmatig haar blog lezen, terwijl er zo nu en dan maximaal 25 lezers zijn. Daar is ze echter helemaal niet ontevreden over, in tegendeel. Ze zit niet te wachten op een massa lezers, zoals bij TechCrunch. 'I don't hope that I meet new people. In fact, a lot of times, if I have a random person comment, I get scared', zegt ze. 'All I really want is for my friends to see it'.

En Hsu is niet de enige die alleen voor haar vrienden en kennissen een dagboek bijhoudt. Zo zijn er gemiddeld zeven lezers voor ieder van de ruim 13 miljoen blogs op LiveJournal, een van de populairste sites voor het hosten van deze blogs. De meeste bloggers willen het helemaal niet anders. 'Blogs that tend to get a lot of press are the ones that draw a lot of traffic and get people fired up, but that is a very small, narrow, niche-use case', zegt Eric Case, product manager voor Google's Blogger. Ondertussen evolueert het blogging-concept zich verder, zo zegt hij. 'This thing we understood as blogging is vanishing and it is reframing as people develop new ways of posting and sharing things'. Een onderdeel van deze vlucht van lange blog-overpeinzingen die tijd vergen achter een keyboard zijn de mobiele telefoons die steeds meer mogelijkheden krijgen als een tool om blogs bij te houden. Populaire webdiensten als Microsoft's Windows Live, Blogger, en Yahoo 360 hebben ongeveer twee jaar geleden allerlei functies geintroduceerd om mobiel te bloggen. Deze diensten 'allow users to post short notes and photos to their 'moblogs' on the go, albeit from the discomfort of a cell phone keypad', zo zegt Case. Het is echter pas met de recente lancering van Twitter, dat de mobiele telefoon een blogtool van jewelste geworden is. 'With Twitter, people share quick updates on their most mundane doings, often from a cell phone. If a growing number of bloggers are shying away from the citizen journalism and mass consumption that originally defined the medium, Twitter's popularity shows how eager people are to share quotidian tidbits of life in real time', zo zegt een analist. Een van de bedrijven die deze vraag verder willen faciliteren is Six Apart, die de bloggingdiensten LiveJournal, Vox, TypePad en MovableType exploiteert. Op 23 mei sloot Six Apart een overeenkomst met SpinVox, waardoor de gebruikers van LiveJournal voortaan hun blog-posten kunnen inspreken via hun mobiele telefoon. SpinVox zet de gesproken woorden in geschreven tekst om met stemherkenningstechnologie. Het bedrijf stelt dat het systeem een accuraatheid van 97 % heeft en in staat is individuele accenten te leren. 'Blogging is a really good product, but it becomes great when you can do it from any phone', zegt SpinVox oprichter Daniel Doulton. Microsoft herkent de potentie, en kocht in maart Tellme Networks, een leverancier van stemherkenningssoftware. Microsoft gaat de technologie in de toekomst inzetten voor call-in blogs. 'They have some great voice search services, and obviously voice is a great premise for the mobile phone', zegt Phil Holden, directeur van Microsoft's Mobiele Webdiensten-groep en zelf auteur van een mobiele blog met een klein bezoekersaantal. 'I don't care about having a billion friends'. Nu de verbindingen tussen mobiele telefoons en draadloze netwerken steeds sneller worden zien de bedrijven ook een groot potentieel voor video-blogs via de mobiele telefoon. Een site als kyte.tv staat gebruikers nu al toe om met een mobieltje gemaakte video's aan blogs toe te voegen. Over niet al te lange tijd zullen deze filmpjes ook via de mobiele telefoon aan de blog kunnen worden toegevoegd. 'Video and photos will become integral to blogging', zo zegt Andrew Anker van Six Apart. 'After all, most of the time, bloggers may not have the time to write 1,000 words. However, they can upload the visual equivalent via a camera-phone photo. The writing-lots-of-words blogging will be a small amount of blogging. When I'm in some place interesting and I have a quick thought or I see a funny sign and want to share it — when you think about blogging in the next five years, that will be blogging'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.