General Public Licence versie 3 nadert definitieve publicatiedatum

3 juni 2007

Eind mei is de laatste 'draft' van de General Public Licence versie 3 verschenen, een van de beslangrijkste open source licenties. Er volgt nu nog één inspraakronde voordat de Free Software Foundation op 29 juni de definitieve versie zal publiceren. Over GPL 3 is nogal wat te doen. De opvolger van de al weer zestien jaar oude vorige GPL-licentie, versie 2, zal een betere bescherming bieden tegen DRM en vermeende (of werkelijke) patentschendingen. De ontwerptekst werd als bijzonder complex beschouwd. Samenwerking tusen open source bedrijven en de makers van closed-source software zou moeilijker worden. Linux-goeroe Linus Torvalds liet weten niet onder de indruk te zijn, al bleek hij mild over het vorige concept van de GPL 3, dat op 28 maart verscheen. Daarin waren nogal wat radicale anti-drm-bepalingen van de eerdere kladversies afgezwakt. Deze nieuwste conceptversie kent minder ingrijpende veranderingen.

De GPL 3 is nu compatibel met de Apache 2.0-licentie, een andere zeer populaire open source licentie. Opvallend genoeg is GPL 3 zelf niet compatibel met GPL 2. 'First of all, it is important to note that upgrading is a choice', zo zegt Richard Stallman, stichter van de Free Software Foundation. 'GPL version 2 will remain a valid licence, and no disaster will happen if some programs remain under GPLv2 while others advance to GPLv3. These two licenses are incompatible, but that isn't a serious problem'. Verwijzingen naar Amerikaans recht zijn vervangen door internationale verwijzingen, waardoor de licentie wereldwijde juridische geldigheid kan verwerven. Vooral op het vlak van patentrecht zijn echter nadere preciseringen opgenomen. Het belangrijkste speerpunt van GPL 3 is dat overeenkomsten zoals die tussen Microsoft en Novell niet ten nadele van andere open source gebruikers mogen worden gebruikt. Als gebruikers van Novell's SuseLinux, dankzij de overeenkomst met Microsoft, vrijgesteld worden van vervolging voor eventuele inbreuken op patenten van Microsoft, dan geldt volgens de GPL 3 diezelfde bescherming voor andere open source gebruikers. Zoals van het begin van het revisietraject de bedoeling van de Free Software Foundation is geweest, zal door deze bepaling Microsoft een 'waardeloze' deal met Novell hebben gesloten. Immers: elk open source softwarepakket dat door Novell aan Linux-klanten wordt geleverd zou gevrijwaard zijn van vervolging. Diverse van die pakketten krijgen komende maand een GPL 3 licentie. Daarnaast heeft Microsoft ongedateerde coupons uitgedeeld die recht geven op de Novell-distributie. Als er een van die coupons wordt ingeleverd na het verschijnen van GPL 3 (dus 28 juni), dan is Microsoft aan de bepalingen ervan gebonden. Dit aldus Eben Moglen, die zelfs stelt dat Microsoft optreedt als een Linux-distributeur. Microsoft zelf zegt dat de patentbescherming in ieder geval niet geldt voor programmatuur die lijkt op haar eigen producten. Microsoft kan rechtszaken aanspannen tegen elke Novell-klant die software gebruikt die ontworpen is om Microsoft-producten te vervangen. Er is sprake van Wine, OpenXchange en OpenOffice.org, hoewel niet is of Microsoft deze producten als 'clone products' beschouwt. Die kans is echter wel erg groot. Aangezien bijna alle Novell-gebruikers OpenOffice en Wine gebruiken is de overeenkomst dus in principe van geen enkele waarde en blijft de vraag wat Novell nu eigenlijk bezielde, toen het zich in de armen van Microsoft wierp.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.