Hypocriet ? Europese Unie vindt dat Google logs te lang bewaard

25 mei 2007

De Art.29 Data Protection Working Party, de werkgroep die zich binnen de Europese Unie bezighoudt met regelgeving rond de opslag van gegevens, is bezorgd over de omgang met privacygegevens door Google. In een brief aan de zoekgigant betwijfelt de werkgroep of Google voldoende privacy-beschermende maatregelen heeft getroffen. Google houdt uitgebreide statistieken bij inzake het gebruik van de zoekmachine en van de andere Google-diensten (zoals Desktop). Google zegt deze gegevens nodig te hebben voor de verbetering van zijn dienstverlening en voor opsporing van misbruik van zijn systemen. Deze gegevens worden tot op heden voor onbepaalde tijd bewaard, maar onder druk van verschillende privacy-organisaties kondigde Google aan zijn logs na een periode van anderhalf tot twee jaar te anonimiseren.

Blijkbaar vindt de Europese Unie deze periode te lang. Ook Noorwegen (geen lid van de Unie) stelt een onderzoek in naar Google's beleid met betrekking tot de opslag van gegevens. Deze opvatting van de werkgroep is opmerkelijk (zelfs hypocriet) te noemen. De EU Data Retention Directive is in februari 2006 aangenomen. Deze richtlijn eist dat alle gegevens van het internet- en telefonieverkeer voor een periode van zes maanden tot twee jaar bewaard worden. Nu is deze richtlijn nog niet in werking; de Unie-landen hebben tot 2009 de tijd om deze regels in hun wetgeving in te voeren. Maar toch: Google's termijn valt binnen de gestelde termijn. Een privacy expert stelde dat 'the letter is the first salvo in what can become a determined effort by the European Commission to force Google to change how it does business in the EU, whose 400 million consumers outnumber the United States. Any EU effort to impose limits on Google, which as a U.S.-based firm operates under U.S. law, will be the latest in a series of increasingly aggressive actions taken by European policymakers to reign in global technology companies'. 'The discussion is only just beginning', zegt Christoph Gusy, een expert in privacywetgeving van de Universiteit van Bielefeld. 'The pressure to regulate this type of business activity, which is still in its infancy, is building and what you are seeing is the beginning of a serious effort in Europe'. Peter Fleischer, verantwoordelijk voor het privacybeleid van Google, stelt dat het lastig is om op dit moment te beoordelen of de regels van de Directive op de diensten van Google van toepassing zijn. Hij vond de eis van de werkgroep op zich niet onredelijk. Hij stelde dat 'the company itself raised the issue with EU officials in March by announcing that it was shortening the retention of customer data, which had previously been unlimited, to up to two years'. Andere grote zoekbedrijven (zoals Yahoo en MSN) hebben nog niet duidelijk gemaakt hoe lang dergelijke statistische gegevens worden bewaard. 'There can be reasonable arguments for and against keeping server logs for this length of time', zei Fleischer. 'But we believe that between 18 and 24 months is a reasonable length of time to balance privacy issues with business concerns'. De werkgroep lijkt zich erg druk te maken om waarschijnlijk niets. Google lijkt keurig netjes binnen de kaders van het Europese Directive te gaan functioneren. Of gelden andere regels voor niet-Europese bedrijven ?

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.