Delft’s onderwijsmateriaal gratis op Internet

22 mei 2007

De TU Delft is begonnen met een pilot voor het gratis aambieden van haar onderwijsmateriaal via het internet. Over een maand zullen de eerste resultaten als een soort pilot via de website van de universiteit te bekijken zijn. Het gaat dan om het materiaal van de masteropleidingen offshore engineering, drinkwatervoorziening en micro-elektronica. De TU Delft is daarmee (na de Open Universiteit) de tweede Nederlandse universiteit die onderwijsmateriaal vrij beschikbaar stelt. In de Verenigde Staten ging het Massachusetts Institute of Technology (MIT) haar al in 2001 voor, waarna vorig jaar de Britse en Nederlandse Open Universiteiten volgden. Net als het MIT streeft de TU Delft ernaar in de toekomst al haar onderwijsmateriaal via Internet aan te bieden. Het kan daarbij gaan om dictaten en boeken, maar ook om (oude) toetsen en video-opnames.

Delft wil met het project 'bijdragen aan een klimaat van open kennisorganisaties die opereren in wereldwijde netwerken', zoals Jacob Fokkema, rector magnificus van de universiteit, het stelt. 'Door het materiaal openbaar te maken, bevorder je de uitwisseling van informatie. Je laat zien hoe veel je als TU Delft te bieden hebt'. Ook wil de universiteit geinteresseerden een kijkje in de keuken geven. Projectleider Peter de Moel geeft als voorbeeld waterleidingbedrijven en waterschappen, waar veel mensen werken met een HBO-opleiding en een aantal jaren werkervaring binnen het bedrijf. 'Voor deze groep bieden wij een deeltijd masteropleiding Watermanagement aan. Met de open educational resources kunnen deze mensen beter zien wat er in Delft wordt onderwezen en zich, nog voordat ze zich daadwerkelijk als student inschrijven, in de stof verdiepen. Daardoor wordt de drempel lager, zijn de studenten beter voorbereid, en wordt de opleiding derhalve efficiënter'. Het project heeft de toepasselijke naam Delft Open Educational Resources (Delft OpenER) gekregen. Na de aftrap met de eerste drie vakgebieden, volgen van september dit jaar tot en met februari 2008 aanvullende pilots. Het project betekent niet dat belangstellenden straks een master-bul kunnen halen door thuis de gratis online informatie te bestuderen. Inschrijven bij de TU blijft noodzakelijk om practica, hoorcolleges, werkcolleges, tentamens en examens mee te maken. Wat dat betreft werkt Delft OpenER anders als OU OpenER, waar het onderwijsmateriaal juist bedoeld is voor zelfstudie. Om daar studiepunten te halen hoeven mensen zich alleen maar in te schrijven om een toets af te leggen. Doelgroepen van het OpenER-project zijn onder meer wetenschappers van buiten de TU Delft, potentiële studenten en ’life long learners’, oud-studenten die willen blijven leren. De TU sluit aan op een trend. Wereldwijd sluiten steeds meer universiteiten zich aan bij het OpenCourseware Consortium, een uitwisselingsprogramma voor digitaal onderwijsmateriaal.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.