Acceptatie van ODF is groeiende

28 maart 2007

De ODF Alliance bestond gisteren (27 maart) precies 1 jaar. De ODF Alliance is een internationale groep bedrijven, stichtingen en overheidsorganen die het Open Document Format (een ISO-gestandaardiseerd XML-bestandsformaat voor opslag voor office-documenten) bevorderen en ondersteunen. De groep heeft het afgelopen jaar veel succes gehad met het stimuleren van overheidsorganen om beleid te ontwikkelen waarin de ondersteuning en het gebruik van open ICT-standaarden centraal staan. Volgens analisten echter heeft de groep nog veel meer werk te doen 'to increase the adoption of alternatives to Microsoft's Office suite'. Daartoe echter bestaat geen eensgezindheid binnen de Alliance. Het gaat met name om de adoptie van open bestandsformaten, niet om de adoptie van andere office-applicaties. Het succes van de Alliance ligt in de promotie van het ODF-bestandsformaat in overheidskringen, zelfs in de Verenigde Staten. Dat laatste is opvallend, omdat Microsoft lange tijd heeft volgehouden het ODF-formaat niet te zullen ondersteunen. De Verenigde Staten treden over het algemeen uiterst conservatief op in de vervanging van Microsoft door open source-alternatieven. Maar een steeds groeiend aantal staten stelt wetten voor die de overheidsorganen in de betreffende staten verplichten om hun kantoorautomatisering op open standaarden te baseren, zoals ODF. Het is niet voor niets dat Microsoft probeert haar eigen Office Open XML-bestandsformaat te laten standaardiseren door de ISO.

In het afgelopen jaar hebben daarnaast de regeringen van België, Brazilië, Kroatië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland en Noorwegen aanbevolen ODF of andere open standaarden voor documentopslag te gaan gebruiken. Verschillende regionale overheden hebben die stap al gezet of zijn van plan over te gaan tot de adoptie van ODF als standaard-opslagformaat. De standaardisatie van het ODF-bestandsformaat door de ISO heeft de adoptie van het formaat sterk bevorderd. Binnen de particuliere sector gaat de adoptie van ODF een stuk langzamer, maar ook daar is groei te constateren. Gaat de introductie van ODF in overheidskringen vaak samen met de adoptie van open-source-alternatieven van Microsoft Office, zoals Open Office, Koffice, Star Office en IBM Workplace, in de particuliere sector is dat niet het geval. Het bedrijfsleven is sterk georiënteerd op Microsoft Office. Daar komt slechts langzaam verandering in; de introductie van de nieuwe versies van IBM's Lotus Notes en IBM Workplace, die alleen ondersteuning bieden voor ODF, zouden die verandering kunnen inzetten. Maar: ondersteuning van de standaard wil helemaal niet zeggen dat ook Office-suites worden veranderd. De kans voor Office-suites in de particuliere sector echter wordt groter als ODF als bestandsformaat een steviger voet aan de grond krijgt. De uitvoerend directeur van de ODF Alliance, Marcich, zegt dat de concentratie op overheden bevust is en de eerstkomende tijd ook zo zal blijven. Maar hij geeft toe dat 'adoption by the private sector is key to the success of the standard and office suites that support it. ODF has to get into the corporate workflow, not just in governments'. Marcich geeft aan dat de focus van de ODF Alliance in het tweede jaar 'will be to encourage governments to move from just setting policies around ODF and other open standards to actual implementations of the technology. It's one thing to identify a standard and direct it for use, but [adopting a new format] is not a matter of turning a light switch on and off', zo zei hij. 'That's another challenge over the long term'. En de adoptie van alternatieve Office-suites ? Dat is een heel ander verhaal, zeker nu Microsoft de ontwikkeling van een plug-in ondersteunt die het mogelijk maakt om in Microsoft Office (dat in principe ODF niet ondersteunt) ODF-files te lezen en te schrijven. Volgens Red Monk's O'Grady is 'it up to the individual vendors, such as Sun and IBM, who are creating alternatives to Office, to make their products compelling enough for a switch. Whether or not ODF can enable Office competitors to take the next step and actually threaten the flagship product will depend on the products themselves'. En zo is het en hoort het ook te zijn. De essentie is dat iedere office-suite in staat moet zijn bestanden gebaseerd op een open standaard te lezen en te schrijven. En dat geldt ook, als OOXML gestandaardiseerd wordt door de ISO, hoe ongelukkig dat ook zou zijn….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.