SCO vs IBM wordt IBM vs SCO ? Linux-oorlog loopt op zijn eind ?

19 maart 2007

Tijdens een hoorzitting in de zaak SCO vs. IBM is bekend geworden dat SCO slechts 326 coderegels gevonden heeft waarmee IBM het intellectueel eigendomsrecht van SCO zou hebben geschonden. Begin maart 2003 spande SCO een rechtszaak tegen IBM aan, waarin het een schadevergoeding eiste van 1 miljard dollar, omdat IBM code uit SCO's Unix naar Linux gekopieerd zou hebben. Volgens Darl McBride, Chief Executive Officer van SCO, zou het gaan om een 'mountain of code', die zou aantonen dat Linux rechtstreeks uit SCO's Unix is voortgekomen. Ondanks herhaalde verzoeken van IBM (en ook vanuit de Linux-community) wilde SCO tot nu toe echter niet bekendmaken om welke code het ging. Op zich was dat vreemd, want de Linux-code is openbaar ter inzage en transparant voor wat betreft samenstelling. Het feit dat SCO niet aan dat verzoek wilde voldoen, was voor velen dan ook reden om aan te nemen dat er helemaal geen sprake was van inbreuk op intellectueel eigendom of het kopiëren van code. Die opvatting lijkt nu grotendeels waar te zijn. David Marriott, advocaat van IBM, heeft verklaard dat SCO eindelijk aan de rechtbank heeft laten weten op basis van welk bewijs de rechtszaak begonnen was: 326 regels aan code. Deze code is te vinden in twaalf bestanden, waarvan er elf zogenaamde headerbestanden zijn. De gewraakte code zelf bevat commentaar, 'defines', 'includes' en functieprototypen. Code die volgens Marriott niet onder het copyright kan vallen, omdat dit werk niet het resultaat is van originaliteit en creativiteit.

Volgens SCO is echter wel degelijk sprake van copyright-inbreuk. Marriott zei tijdens de hoorzitting het volgende: 'These probably aren't copyrightable for being unoriginal and dictated by externalities and aren't owned by SCO in any event. Above and beyond that, IBM has at least five separate licenses for these elements, including the GPL, even if SCO actually owned those lines of code. In contrast IBM is able to point out 700,000 lines of code, which they have properly registered copyrights for, which SCO is infringing upon if the Court rules that it repudiated the GPL'. En op 7 maart al liet Marriott weten dat: 'They claimed rights to more than a million lines of code in Linux. At the end of the day, there's 326 lines of code in which they have rights, and they have sought to exert the supposed monopoly they have and copyrights they claim to have over technology plainly owned by others'. Het transcript van de rechtszitting, samen met veel detail-commentaar op SCO's argumenten is na te lezen op Groklaw. Deze site houdt alle verwikkelingen aangaande deze zaak minutieus bij, en vaak zo scherp dat SCO de redacteur Pamela Jones wil dagvaarden. Tot ergernis van SCO vallen vrijwel al haar analyses in het voordeel van IBM uit. Al eerder beweerde SCO dan ook dat Jones een stroman voor Big Blue zou zijn, als ze al bestond en niet een verzinsel van de marketingmensen van IBM zou zijn. Hoewel Jones dergelijke insinuaties gnuivend van de hand wees, zou nooit officieel zijn vastgesteld dat Jones inderdaad een natuurlijk persoon is. De definitieve uitspraak is niet te verwachten voordat een andere, gerelateerde zaak is afgehandeld, namelijk SCO vs Novell. In deze zaak zal later dit jaar een uitspraak komen. Het is ook de zaak waarvoor SCO graag Jones in de getuigenbank wil zien. In de SCO vs Novell-zaak claimt Novell, een partner van IBM, dat SCO de copyrights van Unix niet bezit en dat daardoor de claims tegen IBM geen enkele grond hebben. Novell en SCO sloten een licentie-overeenkomst in 1995. Op grond daarvan stelt SCO dat deze overeenkomst haar de controle geeft over de eigendomsrechten van Unix. Novell bestrijdt dat en zegt die copyrights nog steeds te bezitten. Als Novell de zaak wint is de hele claim van SCO tegen IBM van de baan. Novell heeft wel degelijk redenen om IBM te helpen. In 2003 investeerde IBM 50 miljoen dollar in Novell om haar in staat te stellen haar Linux-portefeuille uit te bouwen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.