Nieuw bestandsformaat voor standaardisatie: Adobe mengt zich in de strijd.

30 januari 2007

Adobe heeft bekend gemaakt dat het de volledige specificatie van PDF 1.7. bij de Enterprise Content Management Association (voorheen Association for Information and Image Management) (AIIM) aanmeldt ter standaardisatie bij de ISO. Gespecialiseerde elementen van de PDF-specificatie, gericht op specifieke markten of taken, zijn ondertussen als gestandaardiseerd, zoals PDF for Archive (PDF/A) en PDF for Exchange (PDF/X), terwijl twee andere PDF-varianten in de pijplijn voor standaardisatie zijn opgenomen: PDF for Engineering (PDF/E) en PDF for Universal Access (PDF/UA). Om deze solide basis verder uit te bouwen wil Adobe nu de volledige specificatie van PDF versie 1.7. via de AIIM laten standaardiseren. '[This] is the next logical step in the evolution of PDF from de facto standard to a formal, de jure standard,' zo zegt Kevin Lynch, senior vice-president an Chief Software Architect van Adobe. 'By releasing the full PDF specification for ISO standardisation, we are reinforcing our commitment to openness. As governments and organisations increasingly request open formats, maintenance of the PDF specification by an external and participatory organisation will help continue to drive innovation and expand the rich PDF ecosystem that has evolved over the past 15 years.'

AIIM zal Adobe adviseren met het opstellen van een concept-document voor de komende presentatie van het formaat bij de ISO. 'As the administrator for several specialised ISO standard subsets of PDF, AIIM is pleased to receive this proposal from Adobe,' zo zei John Mancini, president van AIIM. 'Over the last several years we have seen and in many cases helped facilitate a range of ongoing market and customer focused efforts around PDF. These efforts have grown so broadly that it now makes sense for Adobe to let the full specification serve as a unifying umbrella and submit it for approval under the formal ISO standards process'. Lynch ziet de beslissing van Adobe niet als een antwoord op de recente standaardiseringsprocessen van de duellerende electronische bestandformaten in Office-omgevingen. Dat is op zich ook correct; PDF is geen kantoorautomatiseringsformaat, aangezien de bewerkingsfaciliteit zoals in office-applicaties noodzakelijk is ontbreekt. Daarbij: Adobe is al vanaf 1995 bezig om PDF-subsets door de ISO te laten standaardiseren. In dat jaar begon het proces voor PDF/X. Het proces om ISO goedkeuring voor PDF 1.7. te verkrijgen begint met de formering van een een Joint Technical Committee bij de AIIM, onder wiens leden in ieder geval Adobe, Microsoft en SAP plaats zullen hebben. Het JTC wil alle benodigde oplossingen aangeven in de specificatie en op basis daarvan een concept-document presenteren bij de ISO, zodat het daar verder tot standaard kan worden ontwikkeld. Het hele proces kan een tot drie jaar duren en gedurende die gehele periode kunnen er wijzigingen worden aangebracht in de specificatie. Het werk aan de andere ISO-PDF-subsets zal niet worden gestaakt en Adobe voorziet geen veranderingen in het gebruik van deze subset-formaten. Adobe is begonnen met het publiceren van de complete PDF-specificatie in 1993 en heeft voortdurend updates ervan gepubliceerd in de online PDF Reference Manual bij het verschijnen van nieuwe versies van de software. Andere software-ontwikkelaars zijn altijd in staat geweest om software te ontwikkelen die PDF-bestanden kunnen lezen en schrijven zonder daarvoor Adobe-software te hoeven gebruiken. Soms hebben gebruikers aangedrongen op veranderingen in PDF, maar dat gebeurde pas bij de nieuwe release van de Acrobat-software. De volledige specificatie als onderdeel van een standaard kan er toe leiden dat dit soort veranderingen eerder publiek worden. 'We are starting to see the industry get more interested in these document formats being managed by standards bodies. We see Microsoft responding to that, and we are certainly responding to that, too', zo zegt Lynch. Sarah Rosenbaum, directeur product management van Adobe, zegt dat de stap gezet wordt 'as the company feels it is the next logical extension of where PDF has been in the past and where it needs to go in the future. It was becoming a bit of an alphabet soup, dependent on industries or uses of the specification'. Overigens zal ook Microsoft's initiatief om een concurrerend formaat als XPS te lanceren met de beslissing van Adobe te maken hebben gehad.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.