E-mail met bewijskwacht: MailWitness van Europese notarissen.

28 oktober 2006

DigiNotar, een door de rijksoverheid gecertificeerde Trusted Third Party, gerechtigd tot het uitgeven van formele digitale handtekeningen, heeft in samenwerking met eWitness sarl, een in Luxemburg gevestigde notariële dienstverlener, en Euronot@ries, een Europees notarieel samenwerkingsverband, een unieke notariële dienst gelanceerd: MailWitness. Een notaris wordt over het algemeen beschouwd als een vertrouwenspersoon en als een onafhankelijke derde: een 'vertrouwde derde partij', een 'trusted third party'. In de terminologie van de Romeinen: het is een 'locus credibilis', een te vertrouwen of te geloven plek. De tussenkomst van de notaris realiseert speciale bewijskracht in onze burgerlijke rechtssystemen, in ieder geval in de 'papieren' wereld. In de digitale wereld was dit alles wat moeilijker te realiseren, want hoewel we digitale handtekeningen kunnen gebruiken, valt het gebruik daarvan nog zeer tegen.

E-mail is echter een medium dat al heel lang wacht op een middel die de rechtskracht van de verzonden en ontvangen berichten garandeert. Zeker gezien de massale toename van mail en het feit dat steeds vaker allerlei rechtsgevoelige zaken afgehandeld worden via de beschikbare e-mailprogramma's vraagt een oplossing die het mogelijk maakt e-mail als bewijs te kunnen gebruiken. MailWitness maakt het mogelijk om het volgende te kunnen bezwijzen:

  • dat bepaalde gegevens op een bepaalde dag en tijd op een bepaalde bestemming zijn aangeleverd;

  • wie de verzender en ontvanger van de verzonden digitale gegevens zijn;

  • de authenticiteit van de digitale gegevens of het feit dat bepaalde gegevens een kopie zijn van andere digitale gegevens;

  • dat bepaalde digitale gegevens op een bepaald moment in de tijd bestonden.

MailWitness zorgt ervoor dat digitale gegevens zoals e-mail weer kunnen worden gerepresenteerd en opgeslagen met hetzelfde niveau van objectiviteit en verifieerbaarheid als op papieren akten van toepassing is. Van belang is dat ook het proces van het gebruik van de e-mail kan worden gecontroleerd en bewezen. Hierdoor kan MailWitness de administratieve processen van bedrijven en overheden sterk vereenvoudigen. Riccardo Genghini, een Italiaanse notaris, stelt dat 'bedrijven duizenden euro's kunnen besparen en tegelijkertijd op de uitwisseling van digitale berichten kunnen vertrouwen als nooit tevoren'. Dick Batenburg, directeur van DigiNotar stelt dat de MailWitness 'het ontbrekende gedeelte is dat notarissen de mogelijkheid geeft om over digitale gegevens een zodanige controle te hebben, zodat zij het daadwerkelijke bestaan van de gegevens op een bepaald moment in de tijd kunnen bewijzen'. Hoe werkt de dienst ? Alle uitgaande berichten worden naar de MailWitness-server geleid, die zorgt voor controles op de aflevering en de authenticiteit van de gegevens op basis van de communicatie tussen de versturende en de ontvangende server. 'Die signaleringsberichten worden gelogd volgens een kwaliteitssysteem', legt DigiNotar woordvoerder Tony de Bos uit. ' De afzender krijgt een ondertekende bevestiging dat het bericht is aangekomen. Die kan vervolgens als juridisch bewijs dienen'. De MailWitness-server doet een checksum op de berichten en de bijgevoegde documenten. Naderhand kan de authenticiteit worden gecontroleerd door de checksum op het bewijs te vergelijken met de bij de notaris opgeslagen waarde. DigiNotar intorduceert tevens een dienst, waarbij alle verstuurde mail en bijgevoegde documenten onder notarieel toezicht worden opgeslagen. In dat geval kan ook het originele bewijsstuk worden teruggehaald. Dat zou een organisatie verlossen van de plicht om zelf opslag te realiseren die de authenticiteit van documenten waarborgt. Tot januari wordt de dienst verder getest bij geselecteerde klanten. Daarna biedt DigiNotar de dienst aan voor enkele eurocenten tot 25 eurocent per bericht, afhankelijk van het volume aan berichten. Dat vereist in principe dat iedere organisatie intern analyseert welke berichten voor de dienst in aanmerking komen en deze vervolgens valideert. Alle berichten via de MailWitness server laten lopen is zinloos, gezien het feit dat meer dan 80 % van de mail-correspondentie geen bewijstechniek vergt.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.