Massachusetts: MS Office met ODF-plugin

25 augustus 2006

Massachusetts gaat het OpenDocument Format later dit jaar gebruiken als het standaard documenten-opslagformaat, maar zal in de nabije toekomst in ieder geval blijven werken met Microsoft Office. Dat althans verklaarde Louis Gutierrez, Chief Information Officer van de Massachusetts' Information Technology Division. Hij schreef dit in een brief aan de woordvoerders van de verenigingen van de gehandicapten in de Amerikaanse staat. Deze hadden namelijk ernstige bezwaren aangetekend tegen het streven van de staat om over te gaan op de ODF-standaard. Een update van het ODF implementatieplan werd door Gutierrez vorige week voorgelegd aan de Information Technology Advisory Board van de staat.

Massachusetts kreeg internationale aandacht het afgelopen jaar met het besluit om te gaan standaardiseren naar ODF, een door Microsoft Office niet ondersteund formaat. Deze stap werd ernstig bekritiseerd door de belangengroepen van gehandicapten, die klaagden dat de overgang naar ODF-compliant software, zoals de OpenOffice suite, hun behoeften niet adequaat zou bevredigen. Over het algemeen heeft Microsoft Office veel betere technische voorzieningen voor gehandicapten. Eerder dit jaar heeft de IT-afdeling van de staat gezegd de invoeringsdata van de implementatie aan te passen als er niet op tijd voldoende toegankelijke producten zouden worden gevonden. Gutierrez stelde dat de nieuwe MS Office plugins Massachusetts in staat stellen om het standaardisatiebeleid uit te voeren terwijl toch aan de behoeften van gehandicapten kon worden voldaan. Plugins doen dienst als conversie-tools, waardoor mensen in staat zijn documenten te openen en te bewaren in ODF, terwijl MS Office als applicatie wordt gebruikt. 'This approach to ODF implementation will fulfill our legal and moral obligations to the community of people with disabilities, acknowledges the practical requirements of implementation and enables the Executive Department to continue to pursue the benefits of using open standards for information technology', zo stelt Gutierrez. De overgang naar andere office suites werd door Gutierrez voorlopig afgewezen, omdat deze niet voor de kritieke datum van 1 januari 2007 in staat zouden zijn aan de toegankelijkheidseisen te voldoen. Hij ging niet in op welk product hij als plugin wil gaan gebruiken, maar gaat er vanuit dat ze in januari 2007 volledig functioneel zullen zijn. In juni volgend jaar moet de volledige implementatie van de plugin zijn afgerond. Gutierrez voegt er aan toe dat Massachusetts zeker Microsoft-alternatieven zal gaan overwegen als office-suite indien deze meer volwassen geworden zijn en ook aan de toegankelijkheidseisen kunnen voldoen. In de update van het implementatieplan stelt Gutierrez de economische en politieke factoren nog eens aan de orde die zo zwaar wegen bij de overgang naar ODF. Zijn voorganger, Peter Quinn, werd verweten geen adequate kosten-batenanalyse te hebben gemaakt. De kosten van de implementatie werden als veel te hoog beschouwd. Gutierrez stelde dat 'keeping Microsoft Office on state desktops enables the state to thread the needle by adhering to a document standard created and supported by multiple software providers without being opposed to, 'anti', any one vendor'. Omdat Microsoft het ODF niet standaard ondersteunt verwachtten vele analisten dat Massachusetts MS Office zou dumpen. De ODF-implementatie wordt echter veel economischer en minder verstorend voor eindgebruikers, zo schreef Gutierrez. 'Technology that did not exist at the time of the policy formulation–namely various plug-in or translator components that can be added to Microsoft Office to allow it to read/write to OpenDocument format (ODF)–is at the heart of our near-term approach', verklaarde Gutierrez. Het is een slimme beslissing: ODF-adepten zijn blij dat een open standaard gekozen is en Microsoft is niet in staat boos te worden omdat de applicatie op de desktop aanwezig blijft. Uiteraard beseft het bedrijf als geen ander dat over enkele jaren die plek naar een andere suite kan gaan, nu de afhankelijkheid van het bestandsformaat van Microsoft verdwijnt. En dat zit ze in Redmond, hoe dan ook, niet lekker….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.