Duidelijkheid over Microsoft’s ‘Covenant not to sue’ voor gebruik Open XML

5 augustus 2006

Microsoft's XML-verantwoordelijke Brian Jones heeft in zijn weblog helderheid geschapen over de mogelijkheden om het Open XML-formaat te gebruiken in andere applicaties.Tot op dit moment is zeer regelmatig door nieuwssites geschreven dat de licentie zoals die door Microsoft aan Open XML was gehangen interoperabiliteit zo goed als onmogelijk maakte. Ook had die licentie tot gevolge dat de rechten van de software-ontwikkelaars die Open XML wilden interpreteren wel heel erg beperkt waren. In december 2005 besloot het bedrijf dan ook af te zien van die licentie en over te gaan tot een 'Covenant not to sue'.

Het bedrijf heeft vervolgens om duidelijkheid te scheppen een onderzoek laten uitvoeren door het Londense advocatenkantoor Baker & McKenzie. Een van de belangrijke uitspraken in het rapport van de advocaten is de volgende: 'The CNS does not affect users' rights to create their own applications using the Schema specifications. For example, there are no restrictions in the CNS that would prohibit third parties from incorporating the standard into applications they create and distribute in source code form, or for other hardware or operating-system platforms. Such applications, developed by third parties, will generally be subject to separate legal agreements, licences and covenants that the developers of those applications may impose, such as Sun's Covenant in respect of ODF'. In het rapport geven de advocaten een uitleg over wat onder het 'Covenant' moet worden verstaan, namelijk het feit dat het softwarebedrijf onherroepbaar aangeeft dat er geen actie zal worden ondernomen om patentclaims op de Open XML-specificatie te bekrachtigen. 'By stating that the covenant is 'irrevocable', Microsoft has protected users against a change in company policy at any point in the future'. Verder is opgenomendat het recht om de specificatie te gebruiken en implementeren wordt ingetrokken voor een individu of organisatie als door dezen wel juridische procedures worden gestart met betrekking tot de patenten. Dit komt op zich overeen met wat gebruikelijk is, waarbij verwezen wordt naar de verklaringen van SUN over het OpenDocument-formaat. De 'Covenants' van beide bedrijven zijn bijna woordelijk gelijk aan elkaar. 'Microsoft's CNS is similar to a covenant issues by Sun Microsystems Inc., in September 2005, in respect of any patents that it hold in respect of the Open Document Format ('ODF') for Office Applications (OpenDocument) v1.0 Specification'. Volgens de advocaten is Microsoft's 'Covenant' compatibel met de Lesser General Public Licence (LGPL) die door OpenOffice.org wordt gebruikt. Op grond daarvan kan OpenOffice het Open XML-formaat dan ook zonder problemen implementeren. Dit is een belangrijke ontwikkeling, omdat het onmiskenbaar leidt tot uitwisseling van de verschillende XML-formaten. Voor de duurzaamheid van de informatie kan dit alleen maar positef werken.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.