De risico’s van digitale patientenadministratie: het uitvallen van het datacentrum

2 augustus 2006

Het upgraden van de IT systemen van de National Health Service's (NHS) leidde zondag tot een ramp voor 80 zorginstellingen in noordwest Engeland door het uitvallen van het patiëntenadministratiesysteem. Het systeem wordt gebruikt om alle patiëntengegeven aangaande NAW-gegevens, afspraken, operatieplanning e.d. Vast te leggen. 'Hospital workers are manually tracking patients on paper after a power outage at the CSC Maidstone Data Center', zo liet een NHS-functionaris weten. Volledig herstel van het functioneren van de patiëntenadministratie wordt niet voor donderdag verwacht.

Het patiëntenadministratiesysteem wordt beheerd door Computer Sciences Comp. (CSC), een van de vier hoofdaannemers betrokken bij het volledig opnieuw herinrichten van de IT-infrastructuur van de NHS over een periode van 10 jaar. Het probleem ontstond toen CSC bezig was een nieuw patiëntenadministratiesysteem te installeren. Er zijn geen gegevens verloren gegaan, zo laat de NHS weten. De uitval betrof acht ziekenhuizen en 72 andere medische faciliteiten van de NHS in de Midlands. Het personeel maakt nu weer gebruik van de papieren systemen, voor zolang de crisis duurt en voor zover het dienstig is, gezien het feit dat de meeste data niet meer op papier staan. CSC en Hitachi, een onderaannemer en leverancier van het Storage Area Network (SAN) dat de problemen grotendeels veroorzaakte, werken aan het herstellen van de toegang tot de informatie in het datacentrum. Het datacentrum is een van de faciliteiten die in het kader van het IT-upgradingsproject van de NHS in Engeland en Wales (ter waarde van ongeveer 12 miljard pond (!), verspreid over tien jaar). Het project richt zich op de vernieuwing van de volledige hard- en software infrastructuur, waaronder een electronisch patiëntendossier, een electronisch afsprakensysteem, medicatiesystemen e.d. Een audit van de Engelse regering in juni gaf aan dat het project (een van de grootste particuliere IT projecten wereldwijd) voortgang maakte, ondanks alle problemen met onderaannemers die afgenomen diensten niet op tijd konden leveren. De NHS, die scherp door de regering wordt gecontroleerd aangaande de besteding van de projectgelden, betaalt pas als producten worden opgeleverd, waardoor de financiële verantwoordelijkheid voor het realiseren daarvan wordt neergelegd bij de hoofdaannemers CSC, BT Group, Accenture en Fujitsu Services. Het vreemde is dat de NHS ICT al meerdere dagen buiten gebruik is, terwijl andere bedrijven die van hetzelfde datacentrum gebruik maken, nog dezelfde dag hun systemen up-and-running hadden. Een woordvoerder van CSC zei dat 'something unusual has obviously happened for the private clients to have been restored so quickly while the NHS systems where still being restored. Had there been an ordinary set of circumstances the recovery would have been quicker'. De systeemuitval, waardoor vele zorginstellingen meerdere dagen onthand zijn en hun werkzaamheden slechts fragmentarisch kunnen verrichten, komt net als een onderzoek van Viatel onder Britse ondernemingen vaststelt dat 62 % daarvan niet beschikt over afdoende continuïteitsplannen. Een derde van de respondenten gaf toe dat zij 'were unable to access systems for at least a week after an incident occurs'. Viatel liet weten dat de resultaten 'worrying' zijn. 'Many businesses are leaving themselves open to considerable loss of business as well as damage to their reputation. Having a comprehensive business continuity plan in place is no longer an option but a necessity'. De voornaamste reden waarom dit zo is blijkt ook uit het onderzoek: 'almost half of respondents claiming business continuity costs are too high'. Een week stilligen kost uiteraard ook het een en ander….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.