Groningen stapt over op OpenOffice

21 juli 2006

De gemeente Groningen gaat als eerste grote gemeente in Nederland gebruik maken van OpenOffice 2.0. Hierdoor bespaart de gemeente structureel 330.000 euro per jaar aan licentiekosten voor het kantoorautomatiseringspakket van Microsoft. De raadscommissie Financiën en Veiligheid heeft op 12 juli j.l. ingestemd met het voorstel van GroenLinks-wethouder Karin Dekker om het deze maand verlopen contract met Microsoft niet te verlengen daar waar het om Microsoft Office gaat. Met een hamerklap in de gemeenteraad van 19 juli jl. werd het besluit algemeen aanvaard. Het contract met de softwareleverancier voor het besturingssysteem Windows wordt wel verlengd. Binnen de gemeentelijke organisatie draaien plm. 3650 PC's.

Vooral op instigatie van de gemeenteraad heeft de gemeente al sinds enkele jaren een onderzoek lopen naar Open Standaarden en Open Source Software (OSOSS). Men wilde de afhankelijkheidsrelatie van enkele grote softwareleveranciers verminderen en met name voor aanpassingen in software flexibeler zijn. De OpenOffice-suite zal onder Windows worden geïnstalleerd. Een algehele overstap naar een open platform (zoals een van de Linux-varianten) blijkt volgens het onderzoek nog niet haalbaar te zijn. Wel zal voortaan gelden dat de geïnstalleerde software zoveel mogelijk zowel onder Windows als onder Linux moet kunnen werken. Op die manier zal het eenvoudiger worden om later de overstap naar een Linux desktop te maken. De bespaarde kosten worden deels ingezet voor een team dat het overgangsproces zal begeleiden (een zogenaamd migratieteam) (78.500 euro) en deels om een financiele reserve aan te leggen voor het geval over vijf jaar (wanneer de licenties voor Microsoft Office definitief aflopen) mocht blijken dat definitief overstappen op Open Office niet mogelijk is gebleken (170.000 euro voor de nieuwe reservepot, 'Microsoftlicenties').

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.