Amerikaans Department of Defence (DoD) beveelt open software en standaarden aan.

12 juli 2006

Het gebruik van open source software en open standaarden in het Amerikaanse Ministerie van Defensie is in het nationaal belang en in het belang van de nationale veiligheid, zo staat in een rapport van het DoD Advanced Systems and Concepts Office. Het 79 pagina's tellende rapport beveelt het gebruik en de implementatie aan van open source software en ontwikkelmethoden, maar ook van open standaarden, om op die manier het meest efficiënte gebruik te kunnen maken van interne bronnen door samenwerking en het delen van programmeercode. 'Currently within DoD, there is no internal distribution policy or mechanism for DoD developed and paid for software code', zo stelt het rapport. ´By not enabling internal distribution, DoD creates an arbitrary scarcity of its own software code, which increases the development and maintenance costs of information technology across the Department'.

'Other negative consequences include lock-in to obsolete proprietary technologies, the inability to extend existing capabilities in months versus years, and snarls of interoperability that stem from the opacity and stove-piping of information systems', zo wordt er in het rapport aan toegevoegd. Het rapport stelt voor dat het DoD het, wat het noemt, 'open technology development', accepteert, wat open source methodologie en open standaarden integreert, maar ook rekening houdt met het feit dat het DoD systemen operationeel heeft die het liever geheim houdt. Om aan de eisen van het DoD tegemoet te komen suggereert het een nieuwe licentie in het leven te roepen, de OTD-licentie. Die licentie zou duidelijk maken dat de broncode van de software alleen toegankelijk zou zijn binnen het ministerie en/of eventuele andere federale instellingen. De belangrijkste attributen van OTD zijn open standaarden en interfaces, open source software en ontwikkeling, gedistribueerde online tools en technologische kracht. Het OTD-model wordt in het rapport tot belangrijk voor de nationale veiligheid genoemd. 'DoD needs to use open technology design and development methodologies to increase the speed at which military systems are delivered to the warfighter, and accelerate the development of new, adaptive capabilities that leverage DoD’s massive investments in software infrastructure', zo stelt het. Het Advances Systems and Concepts Office heeft tot taak nieuwe trends te evalueren, en de toepassing en praktisering daarvan binnen het DoD. Het stelt voor 2006 te gebruiken om beleid, procedures, eisen en 'best practices' te ontwikkelen en deze in 'software approval cycles' te integreren. Daarnaast moet een business case worden gemaakt voor de overgang naar OTD. In 2007 dient de opgedane ervaring toegepast te worden in de belangrijke ontwikkelings en acquisitieprogramma's van het DoD, en dient de open source methodiek breed toegepast te worden. OTD vereist niet het gebruik van gelicentieerde open source software, maar beveelt wel aan daar waar mogelijk gebruik te maken van bestaande open source code, liever dan de ontwikkeling van 'proprietary' alternatieven te financieren. 'Rather than subsidizing the rewriting of existing private-sector code, government resources and funding should be focused on areas where external investment is not being made, areas where military requirements are not being addressed, and classified technologies'. Volgens het Open Source Software Institute 'will OTD methodology enable DoD organizations and contractors to rapidly adapt and extend existing software capabilities in response to shifting threats and requirements without, being locked in to a specific vendor or held hostage to proprietary technologies'. John Scott, een van de drie auteurs van het rapport, stelt dat het grootste voordeel van OTD niet de kostenbesparing is, maar de technologische kracht: IT tools die het mogelijk maken sneller en efficiënter te handelen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.