JPEG patent: grote twijfel over waarde

29 mei 2006

In 2002 begon Forgent Networks met haar strijd voor het te gelde maken van het patent op het compressie algoritme van het uiterst populaire JPEGbestandsformaat voor afbeeldingen. Op dat moment stelde de Chief Executive Officer van Forgent, Richard Snyder, dat alle fabrikanten van digitale camera's, scanners, printers, en eigenlijk alles wat het JPEG-formaat ondersteunde, zouden worden benaderd voor het afnemen van licenties. In november 2005 viel de Public Patent Foundation (PubPat) Forgent's claim (die het had vanaf de verwerving van Compression Labs in 1997) publiekelijk aan en verzocht het het US Patent and Trademark Office om het patent te heronderzoeken. De eerste uitkomst van dit onderzoek verscheen onlangs, en hierbij werd een zeer belangrijk deel van de claims van het patent verworpen.


Het Patent Office maakte duidelijk, dat als het had geweten van de 'prior art', die door PubPat werd ontdekt en aangereikt, het patent van Compression Lab nooit zou zijn toegekend. Het grootste probleem voor Forgent (ook in het vervolg van het traject, want deze eerste uitspraak is nog niet bindend en beroep is mogelijk) is het bewijs dat Compression Lab wist van deze 'prior art' toen het het patent aanvroeg, maar het tijdens de aanvraag (ondanks een wettelijke verplichting om dat te doen) niet heeft ingebracht. De kans is dan ook erg groot dat het totale patent van tafel zal worden gehaald, al zal Forgent de uitslag aanvechten. PubPat stelt dat verzoeken van andere partijen om patenten opnieuw te onderzoeken en te bezien in hoeverre aanpassing of intrekking van het patent noodzakelijk is, in 70 % van de gevallen succesvol is. Het lijkt er sterk op dat het JPEG-patent in die categorie zal gaan vallen. Forgent haalde ongeveer 100 miljoen dollar op aan licentieinkomsten op basis van die patent en heeft vanaf 2004 talloze rechtszaken aangespannen tegen partijen die weigerden royalties te betalen en licentie-overeenkomsten te tekenen. De huidige uitspraak maakt al deze rechtszaken en licentie-onderhandelingen uiterst problematisch. PubPat stelt dat 'the broadest claims of the patent' door de uitspraak van het Patent Office afgewezen zijn. Forgent Networks zelf ziet het niet zo somber. Het bedrijf stelt dat 'the office upheld a majority of the patent. 27 of 46 claims made in the patent are still in place. We will vigorously defend the remaining claims that were not initially upheld in this first office action'. Snyder verklaarde: 'We understand this is an extended process and we are pleased with the progress of the patent reexamination. We believe the remaining claims are also valid, and we will work directly with the Patent and Trademark Office to clarify and defend our position'. Het bedrijf beschouwt de uitspraak als een overwinning. De opvatting van PubPat is uiteraard wat anders en de organisatie gelooft dat Forgent het patent niet zal kunnen handhaven. 'The Patent Office has agreed with our conclusion that it would have never granted Forgent Networks' '672 patent had it been aware of the prior art that we uncovered and submitted to them', zo stelt Dan Ravicher, directeur van PubPat. 'Making matters worse here is that this new prior art was known by those who filed the application that led to the '672 patent, but none of them told the Patent Office about it, despite their duty to do so'. De uitkomst is ook van groot belang voor Microsoft, dat onlangs een concurrerend formaat introduceerde. Commerciële uitbating daarvan wordt problematisch als het patent op JPEG wordt ingetrokken. Concurrentie op basis van het licentie-model wordt dan zo goed als onmogelijk.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.