Chinese wetenschapper valt door de mand

14 mei 2006

Het Chinese nieuwsbureau Xinhua News Agency heeft bekend gemaakt dat een zeer prominente wetenschapper, de man die volgens zeggen van de Chinese regering de eerste Chinese computerchips heeft ontwikkeld, zijn onderzoeksresultaten gestolen heeft van een buitenlands bedrijf. Chen Jin, deken van de zeer prominente Jiaotong Universiteit van Shanghai en leider van een door de regering gefinancierd high-tech onderzoekslaboratorium, werd vrijdag ontslagen uit zijn universitaire posities en vervallen verklaard van zijn door de regering toegekende titels en gunsten. De regering maakte eveneens bekend dat Chen permanent uitgesloten is van deelname in door de regering gefinancierde wetenschappelijke projecten. In een verklaring liet de Jiaotong Universiteit (een van de meest elitaire scholen van China waar ook voormalig president Jiang Zemin gestudeerd heeft) weten dat 'Chen Jin has breached the trust of being a scientist and educator. His behavior is despicable'.


Het geval is uiterst beschamend voor China en voor Shanghai, die in 2003 met groot aplomb de eerste van Chen's drie digitale processoren als een grootste wetenschappelijke doorbraak hadden gepresenteerd als een mijlpaal voor de wetenschappelijke ontwikkeling van de Chinese natie. Chen's project werd ondersteund door China's hoogste wetenschappelijke en academische organen. De lokale regering van Shanghai en de Jiaotong Universiteit waren eveneens betrokken bij de financiering en ondersteuning van het project. De belangstelling van de regering voor het project blijkt ook uit het bezoek van China's eerste minister Wen Jiabao aan het laboratorium. De Chinese regering heeft de ontwikkeling van de eigen high-tech en semiconductor industrie hoog in het vaandel staan, zeker gezien alle discussies over intellectueel eigendomsrecht met de rest van de wereld. In maart 2003 werd door de regering op een persconferentie in Shanghai aangekondigd dat de Hanxin (Chinese chip) was ontwikkeld, een hogesnelheids processor voor gebruik in mobiele telefoons en andere electronische apparaten dat het einde van het buitenlandse monopolie op chips zou betekenen en China in staat zou stellen om haar eigen gepatenteerde semiconductor-devices te ontwikkelen. Negen maanden later werd de ontwikkeling van twee nog snellere chips bekend gemaakt afkomstig uit het laboratorium van Chen: de Hanxin 2 en 3. De regering en de universiteit stellen nu, bij het ontslag van Chen, dat de chips niet voldeden aan de capaciteitseisen die Chen had toegedicht aan de chips. Dit ondanks het feit dat eerder verklaard werd dat de chips door regeringsteams waren getest. De nationale regering heeft nu het Hanxin-project geschrapt en heeft de toegekende fondsen teruggevorderd, zo staat in de verklaring van de Jiaotong Universiteit. Het bericht heeft weinig aandacht gekregen in de onder strikte regeringscontrole staande chinese media, wellicht in een poging om het image van de regering niet te schaden in het eigen land, waar kritiek veelvuldig dreigt. Berichten dat de ontdekkingen van Chen volledig 'fake' waren werden afgelopen december of januari al geplaatst op blogs op het Internet, door een anoniem persoon die zich als klokkenluider voordeed. De Universiteit stelt dat het Chen begon te onderzoeken nadat een brief ontvangen was waarin melding gemaakt werd van het frauduleuze onderzoek. Na een eerste onderzoek heeft de universiteit zelf de regering gevraagd om de zaak over te nemen. In een verklaring wordt gesteld dat vanaf januari intensieve ondervragingen hebben plaatsgevonden van Chen, zijn aanklagers en de medewerkers van zijn onderzoeksteam. Uit het onderzoek bleek niet alleen dat Chen onderzoeksteams van de nationale en lokale regering naar de chips volledig heeft misleid, maar ook dat de gebruikte technologie buitenlands was, en niet, zoals Chen voortdurend verklaarde, Chinees. Het is niet bekend of Chen aanvullend nog strafmaatregelen te wachten staan. De universiteit 'strongly supports the severe actions taken by relevant government departments. Researchers working at the school have been warned to comply with ethical guidelines. In the future, the school will strengthen its management of research and its oversight of research funds'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.